Domů  /  Veřejné zakázky

Veřejné zakázky

Přehled uveřejněných zakázek v E-ZAKu

Plánované VZ Plzeňského kraje na rok 2019

Od 1.4.2011 používají Centrální nákup, Plzeňský kraj a organizace založené, zřizované nebo jinak ovládané Plzeňským krajem povinně elektronický nástroj E-ZAK, který slouží jako profil zadavatele. Prostřednictvím systému E-ZAK probíhá realizace všech druhů veřejných zakázek od přípravy, vyhlášení, hodnocení, zadání a uveřejnění výsledků soutěže.

Na profilu každého zadavatele v E-ZAK jsou vidět veškeré dokončené i probíhající veřejné zkázky. Jedná se o centralizované i standardní veřejné zakázky podlimitní, nadlimitní a malého rozsahu, jejichž předmětem jsou dodávky, služby a stavební práce. Systém umožňuje realizaci všech druhů zadávacích řízení (otevřené, užší, zjednodušené podlimitní, JŘBU, JŘSU, soutěžní dialog, inovační partnerství, koncesní řízení, zjednodušený řežim, DNS, rámcové dohody, eletkronické aukce, nabídková řízení v dopravě) a poptávkových řízení veřejných zakázek malého rozsahu.

V systému E-ZAK se neevidují pouze veřejné zakázky zařazené do I. skupiny VZMR, které mohou být zadány jednomu dodavateli vez výběrového řízení. Veřejné zakázky, kterou josu povinně uveřejňovány na profilu zadavatele v E-ZAK, se rozlišují podle skupin VZ, které aktuálně definuje Směrnice Rady Plzeňského kraje (RPK) č.2/2016, o zadávání veřejných zakázek v závislosti na výši předpokládané hodnoty v Kč bez DPH.

Bližší informace o rozdělení do skupin a uveřejňovací povinnosti naleznete v tabulkách níže.

Uveřejňovací povinnost zadavatelů Plzeňského kraje podle skupin VZ v souladu se směrnice RPK o zadávání VZ

Skupina VZ dle směrnice

Uveřejňovací povinnost

Možnosti

I. skupina  (VZMR)

Dobrovolná

- dle rozhodnutí zadavatele

II. skupina (VZMR)

Povinná

- uveřejnění konečného záznamu o poptávkovém řízení

III. skupina (VZMR)

Povinná

- uveřejnění výzvy k podání nabídky (zadávací dokumentace) vč. příloh, vysvětlení ZD, rozhodntí o výběru, vyloučení, zrušení, záznamu o poptávkovém řízení a dalších dokumentů

IV. skupina (podlimitní, nadlimitní VZ)

Povinná

- v závislosti na druhu zadávacího řízení podle ZZVZ- uveřejnění zadávací dokumentace vč. příloh, vysvětlení ZD, rozhodnutí o výběru, vyloučení, zrušení, písemné zprávy zadavatele, příp. uzavřené smlouvy, skutečně uhrazené ceny a dalších dokumentů

 

Definice skupin VZ v rozdělení podle směrnice RPK o zadávání VZ

Skupina VZ

Předpokládaná hodnota VZ bez DPH

Dodávky, služby

Stavební práce

I. skupina

do 400.000,- Kč

do 500.000,- Kč

II. skupina

400.001,- Kč až 1.000.000,- Kč

500.001,- Kč až 1.000.000,- Kč

III. skupina

1.000.001,- Kč až 2.000.000,- Kč

1.000.001,- Kč až 6.000.000,- Kč

IV. skupina

2.000.001,- Kč a více

6.000.001,- Kč a více

Sazebník úhrad za poskytování informací

náklady do 100 Kč - informace poskytnuta bezplatně

jednostranná kopie čb A4 - 3 Kč/1 list     (A3 - 6 Kč/1 list)

oboustranná kopie čb A4 - 4 Kč/1 list      (A3 - 8 Kč/1 list)

barevná kopie = 5ti násobek čb kopie

1ks CD - 30 Kč

1ks DVD - 40 Kč

balné - 10 Kč

+ případné poštovné podle aktuálního ceníku České pošty 

Po ukončení implementace Informačního systému pro řízení veřejných zakázek uvidíte v roce 2011 na této stránce seznam vypsaných veřejných zakázek, kde zadavatelem je Plzeňský kraj nebo jím zřizované nebo ovládané subjekty.

_THEME_NAV_TITLE

23.05.2019

Nákup energií na komoditní burze

V roce 2018 Centrální nákup nakoupil energie na komoditní burze pro Plzeňský kraj, město Plzeň a přidružené obce....

Všechny novinky

 

Centrální nákup, příspěvková organizace, Vejprnická 663/56, 318 00 Plzeň.

telefon 377 224 260 email cnpk@cnpk.cz

 
Dodavatel portálového řešení QCM s.r.o.