Slavnostní otevření Polytechnického centra SPŠ Klatovy

Dne 14. října 2022  bylo slavnostně otevřeno Polytechnické centrum SPŠ Klatovy.  V nových prostorách vznikla fyzikálně -  interaktivní laboratoř zaměřená na žáky mateřských škol a dále robotická a CNC laboratoř pro žáky základních škol. Vybudování tohoto centra bylo financováno z programu IROP 57. výzva.

Veřejnou zakázku na stavební práce i na dodávku technologií administroval  v roce 2021 Centrální nákup Plzeňského kraje.