Administrace veřejných zakázek

Zastupujeme zadavatele při administraci veřejných zakázek.

Administrace nadlimitních veřejných zakázek

Zakázky, jejich předpokládaná hodnota přesáhne v případě zakázek na dodávky a služby 5 494 000 Kč bez DPH a v případě zakázek na provedení stavebních prací 137 366 000 Kč bez DPH.

Nadlimitní veřejné zakázky bude Centrální nákup Plzeňského kraje administrovat pouze v případě financování z vlastních zdrojů zadavatele.

Administrace podlimitních veřejných zakázek

Zakázky, jejichž předpokládaná hodnota přesáhne v případě zakázek na dodávky a služby 2 miliony Kč bez DPH a v případě zakázek na provedení stavebních prací 6 milionů Kč bez DPH.

Administrace veřejných zakázek malého rozsahu

Zakázky, jejichž předpokládaná hodnota bude rovna nebo nižší než 2 miliony Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby a nižší než 6 milionů Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce.

Cenovou nabídku Vám zašleme na základě Vašeho konkrétního požadavku

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky.