Pro organizace Plzeňského kraje

Zajišťujeme administraci nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu a centralizované zadávání.

Zajišťujeme pro vás tyto služby


Centrální zadavatel

Provádíme centralizované zadávání nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu.

Administrátor

Zastupujeme bezplatně zadavatele Plzeňského kraje při zadávání nadlimitních a podlimitních veřejných zakázek.

Administrátor VZ malého rozsahu

Po vzájemné dohodě zastupujeme bezplatně zadavatele Plzeňského kraje při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 

Administrátor nabídkových řízení

Administrujeme nabídková řízení v dopravě pro Plzeňský kraj.

Poradenství, konzultace, metodická pomoc

Poskytujeme organizacím Plzeňského kraje bezplatné poradenství v oblasti veřejných zakázek.

Co jsme pro vás realizovali


4 647

Zrealizovaných zakázek

8 miliard

Dosažená úspora za 14 let existence

115 organizací

Plzeňského kraje zastupujeme

„Velmi si vážíme spolupráce s Centrálním nákupem Plzeňského kraje, na kterém oceňujeme vstřícný přístup a komunikaci. Zvláště bychom chtěli poděkovat za administraci veřejných zakázek a následnou podporu projektů ROP a IROP, které se týkaly vybavení edukačních center školy a rekonstrukce odborných laboratoří.“
PhDr. Ivana Křížová, ředitelka školy, Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická Plzeň (SZŠVOŠZ)

Systém E-ZAK 

Elektronický certifikovaný nástroj, který slouží k administraci veřejných zakázek jako profil zadavatele.

E-shop 

Aplikace k objednávání centrálně vysoutěžených komodit určená pro organizace Plzeňského kraje. Návod pro užívání e-shopu.

Žádost o administraci veřejné zakázky

Online formulář pro podání žádosti o administraci veřejných zakázek.