Pro dodavatele

Staňte se dodavatelem v Plzeňském kraji i Vy.

Důležitý odkaz: E-ZAK

Na uvedeném dodavatelé naleznou veškeré aktuálně vyhlášené poptávkové nebo zadávací řízení od organizací zřizovaných nebo založených Plzeňským krajem.

Aktuality

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Videa

Jak na zneplatnění nabídky v E-ZAK