Pro zadavatele z řad organizací Plzeňského kraje jsme připravili sekci s videonávody k systému EZAK.

Centrální nákup Plzeňského kraje má svůj YouTube kanál a Linkedin

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace, která již 12 let zajišťuje administraci veřejných zakázek a centralizované zadávání.  

→ Více o nás

Novinky

14. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhla již tradiční říjnová konference od Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“). Konference proběhla jako každý rok ve Valči

Ocenění pro Centrální nákup Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, převzala ocenění od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

Setkání krajských „zakázkářů“

Ve dnech 6. - 7. 10. 2022 se konala Konference k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022, na které se sešli zástupci odborníků v oblasti veřejných zakázek ze všech koutů České republiky.

Naše služby

Naše vize, jak pracujeme
a co je naším cílem.

Při zadávání veřejných zakázek provádíme profesionální a odbornou administraci. Dohlížíme na soulad zadávání se zákonem. Zohledňujeme potřeby Plzeňského kraje a jeho organizací a snažíme se efektivně nakládat s jeho prostředky.

„Centrální nákup Plzeňského kraje nám vždy zajistil bezproblémovou administraci zadávacích řízení se značnou úsporou, jak finanční tak i časovou. Zdůraznil bych, kromě stavebních akcí, administrování zakázek na pořízení přístrojů z výzvy IROP č. 31, které byly velmi náročné a vyžadovaly spolupráci Centrálního nákupu v trvání řady měsíců.“
MUDr. Alan Sutnar, Ph.D., předseda představenstva Stodské nemocnice, a.s. v letech 2014 - 2019