Veřejné zakázky

Stáhněte si plán veřejných zakázek Plzeňského kraje 2024

Obecné informace

Centrální nákup Plzeňského kraje, Plzeňský kraj a jeho organizace používají k zadávání veřejných zakázek od roku 2011 elektronický nástroj E-ZAK. 


Systém E-ZAK

Systém E-ZAK je certifikovaný elektronický nástroj, jehož prostřednictvím probíhá realizace všech druhů veřejných zakázek. V E-ZAKu jsou uveřejňovány dokumenty týkající se jednotlivých fází zadávacího řízení, tzn. od vyhlášení až po zadání zakázky dodavateli.

Přihlášení dodavatelů do EZAK

Chci vědět více o systému E-ZAK.

Povinnost a definice skupin

I. skupina  (VZMR)

Veřejné zakázky malého rozsahu bez povinnosti vyhlášení poptávkového řízení.

Dodávky a služby:
rovno nebo nižší 600 000 Kč bez DPH
Stavební práce:
rovno nebo nižší 600 000 Kč bez DPH

II. skupina (VZMR)

Veřejné zakázky malého rozsahu s povinností oslovení min. 3 dodavatelů v poptávkovém řízení.

Dodávky a služby:
od 600 001 Kč až do 2 000 000 Kč bez DPH
Stavební práce:
od 600 001 Kč až do 6 000 000 Kč bez DPH

III. skupina (podlimitní VZ)

Podlimitní veřejné zakázky realizované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodávky a služby:
od 2 000 001 Kč do 5 401 000 Kč bez DPH
Stavební práce:
od 6 000 001 Kč do 135 348 000 Kč bez DPH

III. skupina (nadlimitní VZ)

Nadlimitní veřejné zakázky realizované podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Dodávky a služby:
od 5 401 000 Kč bez DPH a vyšší
Stavební práce:
od 135 348 000 Kč bez DPH a vyšší