Naše služby

Pro organizace Plzeňského kraje

Zajišťujeme administraci nadlimitních, podlimitních a veřejných zakázek malého rozsahu a centralizované zadávání.

Pro obce ČR

Nabízíme komplexní administraci veřejných zakázek pro jiné veřejné zadavatele, zejména pro obce.