Novinky

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP

V pondělí 1. 11. 2021 se naši kolegové z CNPK zúčastnili školení pořádaného Centrem pro regionální rozvoj s názvem „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP“.

13. ročník říjnové konference od AVZ

Zúčastnili jsme se říjnové konference o veřejných zakázkách, která se konala ve dnech 14. a 15. října 2021 na zámku ve Valeči na Vysočině. Konferenci pořádala Asociace pro veřejné zakázky.

Předání zkušeností s kolegy z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje, společně s kolegy odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, diskutovali o výhodách a možnostech centrálního zadávání veřejných zakázek v praxi.

Setkání se studenty VOŠ Plzeň

12. 10. 2021 se studenti VOŠ Plzeň zúčastnili exkurze v Centrálním nákupu Plzeňského kraje. Studenti probírají problematiku veřejných zakázek v předmětu Veřejné zakázky.

Kulatý stůl s CRR

Centrální nákup Plzeňského kraje přijal pozvání Centra pro regionální rozvoj sejít se u pomyslného kulatého stolu a diskutovat vybraných tématech oblasti veřejných zakázek.

Seminář Nákupního klubu

Seminář Nákupního klubu, kterého se Centrální nákup Plzeňského kraje zúčastnil, zahájil JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky úvodním slovem. Představil zajímavé hosty, kteří nás provedli populárním tématem poslední doby, a to COMPLIANCE.

Roadshow IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnil akce s názvem „Roadshow IROP“, kde byly představeny návrhy IROP pro roky 2021 – 2027.

Exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnili exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli tak možnost prohlédnout si realizaci projektu „Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze“ financovaného z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Workshop v AK Havel & Partners

Centrální nákup Plzeňského kraje se obrátil na advokátní kancelář Havel & Partners s žádostí o vytvoření školení na míru. Workshop pro CNPK vytvořila Mgr. Adéla Havlová, LL.M., která je předním odborníkem v oblasti veřejných zakázek.

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje vystoupila na Poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem.

Centrální nákup Plzeňského kraje má registrovanou ochrannou známku

Denně pracujeme na tom, aby se jméno naší organizace spojovalo ve světě veřejných zakázek s kvalitou a profesionalitou. Protože logo Centrálního nákupu Plzeňského kraje vešlo za poslední roky v širší patrnost, rozhodli jsme se k registraci ochranné známky.

Nový časopis Plzeňský kraj

Časopis přináší veřejnosti aktuální informace o fungování krajského úřadu, činnosti krajské samosprávy a dění v Plzeňském kraji.

Článek v časopise Veřejné zakázky

V časopise Veřejné zakázky byl zveřejněn další článek tentokrát o našem úspěšně dokončeném zadávacím řízení na vybudování atletického tunelu prostřednictvím metody Design & Build.

3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila 3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde všechny zúčastněné členy seznámila s akcí Meet the Buyer – Poznej svého zadavatele.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Nabídkové řízení na provoz vlaků v Pošumaví ukončeno

Plzeňský kraj podepsal dne 21. 4. 2021 smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s vybraným dopravcem GW Train Regio a.s.

Dodavatelé, seznamte se s investičními akcemi Plzeňského kraje pro rok 2021

Na začátku dubna jsme seznámili na našem YouTube kanálu potencionální dodavatele s Plánem veřejných zakázek pro rok 2021.

Centrální nákup Plzeňského kraje opět publikoval v odborném časopise

Centrální nákup Plzeňského kraje publikuje v odborném časopise Veřejné zakázky, tentokrát o tom, jak pomáháme organizacím v Plzeňském kraji s odpovědným veřejným zadáváním.

MEET THE BUYER – Poznej svého zadavatele

Pozvánka pro dodavatele. Seznámení s plánovanými investičními akcemi Plzeňského kraje pro rok 2021.

Významné centrální zakázky v roce 2020

Dodávka elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na období 2021 – 2022 a Mobilní a pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022

Veřejné zakázky ze zdravotnictví a ochranné pomůcky

Jako každý rok bylo administrováno mnoho veřejných zakázek pro nemocnice Plzeňského kraje. Pro organizace Plzeňského kraje CNPK vysoutěžil osobní ochranné pomůcky.

První on-line konference od Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhla první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Pozvánka na on-line konferenci - Odpovědné veřejné zadávání - 11. 2. 2021 - v 10:00

Stavební zakázky v roce 2020

Přehled nejvýznamnějších stavebních veřejných zakázek za rok 2020

Rok 2020

Loňský rok byl pro Centrální nákup Plzeňského kraje velmi úspěšný. CNPK administroval celkem 182 poptávkových a zadávacích řízení.

Jednání Výboru pro veřejné zakázky

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila jednání Výboru pro veřejné zakázky.

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Dne 13. 1. 2021 ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje představila organizaci na Výboru.

Zájemci mohou podávat nabídky do podlimitní veřejné zakázky na Atletický tunel

Do 29. ledna 2021 do 10:00 hodin je možné podávat nabídky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje do podlimitní veřejné zakázky Atletický Tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň zadávaná metodou Design & Build.

Centrální nákup zjednodušil nákup ochranných pomůcek pro krajská zařízení

Všechny organizace zřízené Plzeňským krajem mohou nyní objednávat osobní ochranné pomůcky přes e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje. Dojde tak k úspoře jak finanční tak časové v komplexní dodávce pomůcek.

Naše právnička odchází na mateřskou dovolenou

Dnes jsme se rozloučili s naší kolegyní Mgr. Anetou Švambergovou, právničkou, která měla na starost stavební zakázky a s tím spojenou problematiku.

CNPK součástí setkání členů Asociace pro veřejné zakázky

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) je již více jak rok členem AVZ. AVZ oslovila ředitelku Centrálního nákupu Mgr. Bc. Janu Dubcovou s žádostí o předání zkušeností na téma „Centralizované zadávání“.

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce zadávané metodou Design and Build

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval dne 10. 8. 2020 první předběžnou tržní konzultaci v Plzeňském kraji ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel.

Informace o konání předběžné tržní konzultace

Tímto oznamujeme konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s opakovaným vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládaným názvem „Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Design & Build“

Změna přihlašování do EZAK pro dodavatele

Dne 18. 6. 2020 proběhlo propojení EZAKu využívaným Plzeňským krajem (https://ezak.cnpk.cz) s Centrální databází dodavatelů FEN (www.fen.cz)

Nová flotila autobusů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj jako objednatel soutěží autobusovou dopravu. Provoz nových autobusů bude zahájen v červnu 2020. Vyhotovení autobusů je v barvách Plzeňského kraje.

Zadávání VZ po skončení nouzového stavu

Nouzový stav skončil 17. května 2020, a s tím i možnost použití výjimečných postupů při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé musí zadávat veřejné zakázky prostřednictvím poptávkových nebo zadávacích řízení.

Jak vypadá den v Centrálním nákupu Plzeňského kraje v době pandemie?

Začátkem března byl Centrální nákup osloven panem hejtmanem a Odborem bezpečnosti a krizového řízení s požadavkem o pomoc při nákupu ochranných pomůcek pro organizace Plzeňského kraje, především pro zdravotnická a sociální zařízení.

Shrnutí veřejných zakázek za rok 2019

V loňském roce se Centrální nákup Plzeňského kraje podílel na administraci celkem 232 zadávacích a poptávkových řízení, ve kterých uspořil více než 873 mil. Kč bez DPH

Nákup energií na komoditní burze 2018

V roce 2018 Centrální nákup nakoupil energie na komoditní burze pro Plzeňský kraj, město Plzeň a přidružené obce.

Centrální nákup v Plzeňském kraji se osvědčil

Téměř před deseti lety přišel Plzeňský kraj s myšlenkou vytvořit organizaci, která se bude zabývat centrálním nakupováním různých komodit.

Zakázky přispívající k rozvoji našeho kraje

Centrální nákup, příspěvková organizace, zajišťovala v roce 2018 administraci významných stavebních zakázek, které přispívají k rozvoji našeho kraje, zejména v oblasti vzdělávání.

Významné veřejné zakázky zpracované Centrálním nákupem v roce 2018

V loňském roce naše příspěvková organizace administrovala více než 40 veřejných zakázek na stavební práce.