Novinky

Centrální nákup Plzeňského kraje udává směr veřejného zadávání v ČR – získal ocenění FSA 2024

V kategorii Procurement Master získala Jana Dubcová první místo a stala se tak nejvlivnější osobností veřejných nákupů v České republice pro rok 2024.

Májová konference o veřejných zakázkách

Třetí ročník Májové konference o veřejných zakázkách se konal 15. a 16. května v brněnském hotelu Continental.

Ocenění eOsobnost: ředitelka CNPK v časopisu Moderní obec

„Příběhy vítězů, kteří posouvají digitalizaci české veřejné správy“ tak zní název článku v květnovém vydání časopisu Moderní obec, ve kterém je zmíněna i Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

Digitalizujeme, co se dá-Elektronický systém řídicí kontroly

Tento systém umožňuje elektronizaci procesů řídicí kontroly a jeho integraci do stávajícího IT prostředí.

Školení E-ZAK pro Krajský úřad Plzeňského kraje

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval školení na systém E-ZAK pro zaměstnance Krajského úřadu Plzeňského kraje (KÚPK)

Interní e-shop v prostředí centralizovaného zadávání

Na nedávné akci společnosti Proebiz: Praktik Arena-Nákup v době digitalizace, se našemu kolegovi dostalo příležitosti prezentovat odborný pohled na téma interního e-shopu

Doporučení Ministerstva Zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic

Hlavním tématem bylo doporučení týkající se nákupu potravin a stravování ve zdravotnictví.

Meet the Buyer 2024

Podívejte se na video záznam akce Meet the Buyer 2024, kde jsme dodavatelům představili plánované veřejné zakázky Plzeňského kraje pro rok 2024!

Ředitelka CNPK získala ocenění eOsobnost Egovernmentu 2024

Nominována byla za přínos v rámci elektronizace a digitalizace v oblasti veřejných zakázek v Plzeňském kraji.

Projektové řízení VZ od úvah / záměru až po contract management

V Praze se v březnu opět konalo tematické setkání AVZ.

Exkurze CNPK pro studenty Veřejné správy

Každoročně studenti VOŠ zdravotnické, managementu a veřejnosprávních studií absolvují exkurzi v Centrálním nákupu Plzeňského kraje

Dynamické nákupní systémy: zkušenosti, tipy a triky z praxe

Dne 12. března se kolegové z Centrálního nákupu Plzeňského kraje zúčastnili zajímavého semináře pořádaného Lexikonem VZ v oblasti dynamických nákupních systémů.

Meet the Buyer 2024

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) dne 4. 3. 2024 uspořádal již 4. ročník akce Meet the Buyer a seznámil dodavatele s plánovanými investičními akcemi v Plzeňském kraji pro rok 2024.

E-shop CNPK

Už je to rok co jsme představili novou online platformu, e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje která představuje inovativní řešení pro akvizici vysoutěžených komodit určených pro organizace Plzeňského kraje

Tematické setkání Asociace veřejných zakázek

Proces hodnocení nabídek a vzorků je komplexním úkolem, který vyžaduje systematický přístup a pečlivou analýzu.

Veřejné zakázky po novele ZZVZ: Nejčastější chyby a jak jim předcházet

V rámci snahy o zvýšení transparentnosti a efektivity veřejných zakázek v České republice byla nedávno přijata novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Lednový Digitální zakázkářský tým

Od října loňského roku probíhá v Ostravě vzdělávací kurz pod názvem „Digitální zakázkářský tým. Jedná se o certifikovaný vzdělávací kurz z dílny PROEBIZ vzniklý v rámci PROCUREMENT BOARDu

Co nás čeká v roce 2024?

V roce 2024 můžeme očekávat řadu zajímavých akcí a školení od Centrálního nákupu. Na podzim minulého roku CNPK zahájil sérii školení a seminářů pro své organizace, zaměřených na různá témata, která souvisí s prací v oblasti veřejných zakázek

Stravování ve veřejných institucích

Dne 18. ledna 2024 jsme měli příležitost účastnit se vzdělávacího semináře s názvem "Stravování ve veřejných institucích 2024 – Od moderního nákupu surovin až po přípravu kvalitních pokrmů."

Tým CNPK se rozrůstá

Tým Centrálního nákupu Plzeňského Kraje (CNPK) se v roce 2024 rozrůstá o tři nové členy

Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2024

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů.

Mobilní telefonie úspěšně již popáté

Centrální nákup Plzeňského kraje se již od roku 2010 zaměřuje na soutěže veřejných zakázek na telekomunikační služby. Jedná se o centrální zakázky ve prospěch aktuálně 115 organizací Plzeňského kraje.

Fórum Nákupního klubu k udržitelnosti ve stavebnictví

Dvoudenní seminář pořádaný 21. - 22. listopadu Nákupním klubem se zaměřil na problematiku „ESG a udržitelnost staveb“

Jsme součástí Digitálního zakázkářského týmu

V Ostravě probíhá od letošního podzimu do příštího jara unikátní vzdělávací kurz „Digitální zakázkářský tým“. Tohoto kurzu se v pozici studentů účastní několik našich zaměstnanců

15. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

I letos jsme se již tradičně účastnili každoroční říjnové konference, kterou pořádá Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“)

Spolupráce s Karlovarským krajem v dopravní obslužnosti

Po úspěšných veřejných zakázkách v oblasti dopravní obslužnosti, které vysoutěžil Plzeňský kraj, projevil zájem o spolupráci Karlovarský kraj. Oba kraje se spojily ve společném zadávání a vyhlásily nabídkové řízení podle zákona č. 194/2010 Sb.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Administrace veřejných zakázek spolufinancovaných z IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje zahájil administraci několika veřejných zakázek spolufinancovaných ze 43. výzvy IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje razí trendy ve veřejném zadávání – získal ocenění FSA

Centrální nákup Plzeňského kraje se pyšní novým úspěchem z letošního ročníku soutěže FSA (Fair Sourcing Awards), kde získal ne jedno, ale hned dvě ocenění.

Nabídkové řízení zajistilo vlakovou přepravu P1 JIH

K nejkomplikovanějším veřejným zakázkám patří zakázky z oblasti dopravy. Přeprava cestujících po dráze se řídí zvláštním zákonem č. 194/2010 Sb.

Expozice národopisného muzea Plzeňska

Centrální nákup Plzeňského kraje administroval nadlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Realizace expozice národopisného muzea Plzeňska“. Zadavatelem bylo Západočeské muzeum v Plzni.

Ředitelka CNPK absolvovala prestižní vzdělávací program ve Vídni

Vzdělávání v oboru je nepostradatelné pro udržení kroku s dnešním překotným vývojem v oblasti veřejných zakázek

CNPK publikovalo odborný článek o nákupu energií

Minulý rok byl z pohledu nákupu energií opravdu náročný. Komplexní shrnutí, jak jsme se s energiemi vypořádali naleznete v našem článku.

Setkání členů pracovní skupiny pro veřejné zakázky ve zdravotnictví

Akce se konala v Praze pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky. Jednalo se o první osobní setkání členů této pracovní skupiny.

Nové vydání časopisu Plzeňský kraj

Časopis informuje o fungování samosprávy, krajského úřadu a dění v Plzeňském kraji. Doručován bude do domácností a dalších institucí na území Plzeňského kraje.

Smlouvy na mobilní a pevnou telefonii prodlouženy

Na konci roku 2022 měly být ukončeny rámcové dohody s operátory mobilní a pevné telefonie Plzeňského kraje.

Slavnostní otevření Polytechnického centra SPŠ Klatovy

Dne 14. října 2022 bylo slavnostně otevřeno Polytechnické centrum SPŠ Klatovy. V nových prostorách vznikla fyzikálně - interaktivní laboratoř zaměřená na žáky mateřských škol a dále robotická a CNC laboratoř pro žáky základních škol

Parkoviště na Zlatém vrchu v Chebu je již dokončeno

Administraci zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, provedlo stavební oddělení Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

14. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhla již tradiční říjnová konference od Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“). Konference proběhla jako každý rok ve Valči

Ocenění pro Centrální nákup Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, převzala ocenění od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

Setkání krajských „zakázkářů“

Ve dnech 6. - 7. 10. 2022 se konala Konference k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022, na které se sešli zástupci odborníků v oblasti veřejných zakázek ze všech koutů České republiky.

Exkurze na zámku v Manětíně

Kolegové ze stavebního oddělení se vydali na odbornou exkurzi veřejně nepřístupných prostorů manětínského zámku

Ředitelka CNPK se zúčastnila nahrávání podcastu

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského krajeJana Dubcová přijala pozvání na nahrávání podcastu s panem Michalem Šilhánkem, který je předsedou Unie administrátorů veřejných zakázek.

Energie v Plzeňském kraji

Úspěchy Centrálního nákupu Plzeňského kraje na poli energií nezůstaly bez povšimnutí.

Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

Pracovní jednání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Vintířova stezka - poutní stezka plná zajímavostí

CNPK administroval veřejné zakázky na vytvoření poutní cesty dlouhé 160km.

Úspora za nákup energií pro rok 2021 a 2022

O úspoře za nákup elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj se dočtěte v časopise Plzeňského kraje na str. 5.

Čtenáře obsouží automat

Pro Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje jsme administrovali 3 veřejné zakázky, které čtenářům usnadní půjčení a návrat knih.

Strana 37 v časopise Veřejné zakázky je naše!

V prvním lednovém čísle časopisu jsme publikovali článek o dynamickém nákupním systému.

Meet the Buyer 2022

Představení plánu veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022.