Novinky

CNPK součástí setkání členů Asociace pro veřejné zakázky

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) je již více jak rok členem AVZ. AVZ oslovila ředitelku Centrálního nákupu Mgr. Bc. Janu Dubcovou s žádostí o předání zkušeností na téma „Centralizované zadávání“.

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce zadávané metodou Design and Build

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval dne 10. 8. 2020 první předběžnou tržní konzultaci v Plzeňském kraji ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel.

Informace o konání předběžné tržní konzultace

Tímto oznamujeme konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s opakovaným vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládaným názvem „Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Design & Build“

Změna přihlašování do EZAK pro dodavatele

Dne 18. 6. 2020 proběhlo propojení EZAKu využívaným Plzeňským krajem (https://ezak.cnpk.cz) s Centrální databází dodavatelů FEN (www.fen.cz)

Nová flotila autobusů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj jako objednatel soutěží autobusovou dopravu. Provoz nových autobusů bude zahájen v červnu 2020. Vyhotovení autobusů je v barvách Plzeňského kraje.

Zadávání VZ po skončení nouzového stavu

Nouzový stav skončil 17. května 2020, a s tím i možnost použití výjimečných postupů při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé musí zadávat veřejné zakázky prostřednictvím poptávkových nebo zadávacích řízení.

Jak vypadá den v Centrálním nákupu Plzeňského kraje v době pandemie?

Začátkem března byl Centrální nákup osloven panem hejtmanem a Odborem bezpečnosti a krizového řízení s požadavkem o pomoc při nákupu ochranných pomůcek pro organizace Plzeňského kraje, především pro zdravotnická a sociální zařízení.

Shrnutí veřejných zakázek za rok 2019

V loňském roce se Centrální nákup Plzeňského kraje podílel na administraci celkem 232 zadávacích a poptávkových řízení, ve kterých uspořil více než 873 mil. Kč bez DPH

Nákup energií na komoditní burze 2018

V roce 2018 Centrální nákup nakoupil energie na komoditní burze pro Plzeňský kraj, město Plzeň a přidružené obce.

Centrální nákup v Plzeňském kraji se osvědčil

Téměř před deseti lety přišel Plzeňský kraj s myšlenkou vytvořit organizaci, která se bude zabývat centrálním nakupováním různých komodit.

Zakázky přispívající k rozvoji našeho kraje

Centrální nákup, příspěvková organizace, zajišťovala v roce 2018 administraci významných stavebních zakázek, které přispívají k rozvoji našeho kraje, zejména v oblasti vzdělávání.

Významné veřejné zakázky zpracované Centrálním nákupem v roce 2018

V loňském roce naše příspěvková organizace administrovala více než 40 veřejných zakázek na stavební práce.