Novinky

E-shop CNPK

Už je to rok co jsme představili novou online platformu, e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Veřejné zakázky po novele ZZVZ: Nejčastější chyby a jak jim předcházet

V rámci snahy o zvýšení transparentnosti a efektivity veřejných zakázek v České republice byla nedávno přijata novela zákona o zadávání veřejných zakázek (ZZVZ).

Co nás čeká v roce 2024?

V roce 2024 můžeme očekávat řadu zajímavých akcí a školení od Centrálního nákupu. Na podzim minulého roku CNPK zahájil sérii školení a seminářů pro své organizace, zaměřených na různá témata, která souvisí s prací v oblasti veřejných zakázek

Stravování ve veřejných institucích

Dne 18. ledna 2024 jsme měli příležitost účastnit se vzdělávacího semináře s názvem "Stravování ve veřejných institucích 2024 – Od moderního nákupu surovin až po přípravu kvalitních pokrmů."

Tým CNPK se rozrůstá

Tým Centrálního nákupu Plzeňského Kraje (CNPK) se v roce 2024 rozrůstá o tři nové členy

Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2024

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů.

Mobilní telefonie úspěšně již popáté

Centrální nákup Plzeňského kraje se již od roku 2010 zaměřuje na soutěže veřejných zakázek na telekomunikační služby. Jedná se o centrální zakázky ve prospěch aktuálně 115 organizací Plzeňského kraje.

Fórum Nákupního klubu k udržitelnosti ve stavebnictví

Dvoudenní seminář pořádaný 21. - 22. listopadu Nákupním klubem se zaměřil na problematiku „ESG a udržitelnost staveb“

Jsme součástí Digitálního zakázkářského týmu

V Ostravě probíhá od letošního podzimu do příštího jara unikátní vzdělávací kurz „Digitální zakázkářský tým“. Tohoto kurzu se v pozici studentů účastní několik našich zaměstnanců

15. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

I letos jsme se již tradičně účastnili každoroční říjnové konference, kterou pořádá Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“)

Spolupráce s Karlovarským krajem v dopravní obslužnosti

Po úspěšných veřejných zakázkách v oblasti dopravní obslužnosti, které vysoutěžil Plzeňský kraj, projevil zájem o spolupráci Karlovarský kraj. Oba kraje se spojily ve společném zadávání a vyhlásily nabídkové řízení podle zákona č. 194/2010 Sb.

Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Administrace veřejných zakázek spolufinancovaných z IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje zahájil administraci několika veřejných zakázek spolufinancovaných ze 43. výzvy IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje razí trendy ve veřejném zadávání – získal ocenění FSA

Centrální nákup Plzeňského kraje se pyšní novým úspěchem z letošního ročníku soutěže FSA (Fair Sourcing Awards), kde získal ne jedno, ale hned dvě ocenění.

Nabídkové řízení zajistilo vlakovou přepravu P1 JIH

K nejkomplikovanějším veřejným zakázkám patří zakázky z oblasti dopravy. Přeprava cestujících po dráze se řídí zvláštním zákonem č. 194/2010 Sb.

Expozice národopisného muzea Plzeňska

Centrální nákup Plzeňského kraje administroval nadlimitní veřejnou zakázku pod názvem „Realizace expozice národopisného muzea Plzeňska“. Zadavatelem bylo Západočeské muzeum v Plzni.

Ředitelka CNPK absolvovala prestižní vzdělávací program ve Vídni

Vzdělávání v oboru je nepostradatelné pro udržení kroku s dnešním překotným vývojem v oblasti veřejných zakázek

CNPK publikovalo odborný článek o nákupu energií

Minulý rok byl z pohledu nákupu energií opravdu náročný. Komplexní shrnutí, jak jsme se s energiemi vypořádali naleznete v našem článku.

Setkání členů pracovní skupiny pro veřejné zakázky ve zdravotnictví

Akce se konala v Praze pod záštitou Asociace pro veřejné zakázky. Jednalo se o první osobní setkání členů této pracovní skupiny.

Nové vydání časopisu Plzeňský kraj

Časopis informuje o fungování samosprávy, krajského úřadu a dění v Plzeňském kraji. Doručován bude do domácností a dalších institucí na území Plzeňského kraje.

Smlouvy na mobilní a pevnou telefonii prodlouženy

Na konci roku 2022 měly být ukončeny rámcové dohody s operátory mobilní a pevné telefonie Plzeňského kraje.

Slavnostní otevření Polytechnického centra SPŠ Klatovy

Dne 14. října 2022 bylo slavnostně otevřeno Polytechnické centrum SPŠ Klatovy. V nových prostorách vznikla fyzikálně - interaktivní laboratoř zaměřená na žáky mateřských škol a dále robotická a CNC laboratoř pro žáky základních škol

Parkoviště na Zlatém vrchu v Chebu je již dokončeno

Administraci zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, provedlo stavební oddělení Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

14. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhla již tradiční říjnová konference od Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“). Konference proběhla jako každý rok ve Valči

Ocenění pro Centrální nákup Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, převzala ocenění od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

Setkání krajských „zakázkářů“

Ve dnech 6. - 7. 10. 2022 se konala Konference k problematice VZ pro „zakázkáře“ krajů 2022, na které se sešli zástupci odborníků v oblasti veřejných zakázek ze všech koutů České republiky.

Exkurze na zámku v Manětíně

Kolegové ze stavebního oddělení se vydali na odbornou exkurzi veřejně nepřístupných prostorů manětínského zámku

Ředitelka CNPK se zúčastnila nahrávání podcastu

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského krajeJana Dubcová přijala pozvání na nahrávání podcastu s panem Michalem Šilhánkem, který je předsedou Unie administrátorů veřejných zakázek.

Energie v Plzeňském kraji

Úspěchy Centrálního nákupu Plzeňského kraje na poli energií nezůstaly bez povšimnutí.

Setkání s hejtmanem Plzeňského kraje

Pracovní jednání s hejtmanem Plzeňského kraje.

Vintířová stezka - poutní stezka plná zajímavostí

CNPK administroval veřejné zakázky na vytvoření poutní cesty dlouhé 160km.

Úspora za nákup energií pro rok 2021 a 2022

O úspoře za nákup elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj se dočtěte v časopise Plzeňského kraje na str. 5.

Čtenáře obsouží automat

Pro Studijní a vědeckou knihovnu Plzeňského kraje jsme administrovali 3 veřejné zakázky, které čtenářům usnadní půjčení a návrat knih.

Strana 37 v časopise Veřejné zakázky je naše!

V prvním lednovém čísle časopisu jsme publikovali článek o dynamickém nákupním systému.

Meet the Buyer 2022

Představení plánu veřejných zakázek Plzeňského kraje pro rok 2022.

Staňte se dodavatelem v Plzeňském kraji i Vy!

Podívejte se na 2. videopozvánku na Meet the Buyer – Představení plánu veřejných zakázek pro Plzeňský kraj na rok 2022.

Video pozvánka na Meet the Buyer 2022

Pozvánka na plánované představení plánovaných investičních akcí na rok 2022.

Změna výše finančních limitů pro nadlimitní VZ od 1. 1. 2022

S novým rokem se změnily limity stanovené Nařízením vlády č. 172/2016 Sb., o stanovení finančních limitů

Nové vlaky RegioPanter v Plzeňském kraji

V prosinci 2021 byly v Plzeňském kraji nasazeny nové elektrické vozy RegioPanter. Jezdí na vlakové trati P2 na trase Klatovy – Přeštice – Plzeň – Rokycany – Beroun. Plzeňský kraj se tímto stal oblastí s nejmodernějšími elektrickými vlaky v České republice.

Prosincové jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Ředitelka CNPK se v prosinci zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj, kde přítomné členy seznámila s úspěchy Centrálního nákupu Plzeňského kraje za rok 2021.

5. metodický den Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Tým CNPK se zúčastnil přínosného 5. metodického dne, který pořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Akce probíhala on-line formou.

Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP

V pondělí 1. 11. 2021 se naši kolegové z CNPK zúčastnili školení pořádaného Centrem pro regionální rozvoj s názvem „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP“.

13. ročník říjnové konference od AVZ

Zúčastnili jsme se říjnové konference o veřejných zakázkách, která se konala ve dnech 14. a 15. října 2021 na zámku ve Valeči na Vysočině. Konferenci pořádala Asociace pro veřejné zakázky.

Předání zkušeností s kolegy z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje, společně s kolegy odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, diskutovali o výhodách a možnostech centrálního zadávání veřejných zakázek v praxi.

Setkání se studenty VOŠ Plzeň

12. 10. 2021 se studenti VOŠ Plzeň zúčastnili exkurze v Centrálním nákupu Plzeňského kraje. Studenti probírají problematiku veřejných zakázek v předmětu Veřejné zakázky.

Kulatý stůl s CRR

Centrální nákup Plzeňského kraje přijal pozvání Centra pro regionální rozvoj sejít se u pomyslného kulatého stolu a diskutovat vybraných tématech oblasti veřejných zakázek.

Seminář Nákupního klubu

Seminář Nákupního klubu, kterého se Centrální nákup Plzeňského kraje zúčastnil, zahájil JUDr. Michal Petřík, šéfredaktor časopisu Veřejné zakázky úvodním slovem. Představil zajímavé hosty, kteří nás provedli populárním tématem poslední doby, a to COMPLIANCE.

Roadshow IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnil akce s názvem „Roadshow IROP“, kde byly představeny návrhy IROP pro roky 2021 – 2027.

Exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnili exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli tak možnost prohlédnout si realizaci projektu „Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze“ financovaného z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Workshop v AK Havel & Partners

Centrální nákup Plzeňského kraje se obrátil na advokátní kancelář Havel & Partners s žádostí o vytvoření školení na míru. Workshop pro CNPK vytvořila Mgr. Adéla Havlová, LL.M., která je předním odborníkem v oblasti veřejných zakázek.