Novinky

Významné centrální zakázky v roce 2020

Dodávka elektřiny a plynu pro Plzeňský kraj na období 2021 – 2022 a Mobilní a pevná telefonie Plzeňského kraje 2020 – 2022

Veřejné zakázky ze zdravotnictví a ochranné pomůcky

Jako každý rok bylo administrováno mnoho veřejných zakázek pro nemocnice Plzeňského kraje. Pro organizace Plzeňského kraje CNPK vysoutěžil osobní ochranné pomůcky.

První on-line konference od Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhla první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Pozvánka na on-line konferenci - Odpovědné veřejné zadávání - 11. 2. 2021 - v 10:00

Stavební zakázky v roce 2020

Přehled nejvýznamnějších stavebních veřejných zakázek za rok 2020

Rok 2020

Loňský rok byl pro Centrální nákup Plzeňského kraje velmi úspěšný. CNPK administroval celkem 182 poptávkových a zadávacích řízení.

Jednání Výboru pro veřejné zakázky

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila jednání Výboru pro veřejné zakázky.

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj

Dne 13. 1. 2021 ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje představila organizaci na Výboru.

Zájemci mohou podávat nabídky do podlimitní veřejné zakázky na Atletický tunel

Do 29. ledna 2021 do 10:00 hodin je možné podávat nabídky prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje do podlimitní veřejné zakázky Atletický Tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň zadávaná metodou Design & Build.

Centrální nákup zjednodušil nákup ochranných pomůcek pro krajská zařízení

Všechny organizace zřízené Plzeňským krajem mohou nyní objednávat osobní ochranné pomůcky přes e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje. Dojde tak k úspoře jak finanční tak časové v komplexní dodávce pomůcek.

Naše právnička odchází na mateřskou dovolenou

Dnes jsme se rozloučili s naší kolegyní Mgr. Anetou Švambergovou, právničkou, která měla na starost stavební zakázky a s tím spojenou problematiku.

CNPK součástí setkání členů Asociace pro veřejné zakázky

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) je již více jak rok členem AVZ. AVZ oslovila ředitelku Centrálního nákupu Mgr. Bc. Janu Dubcovou s žádostí o předání zkušeností na téma „Centralizované zadávání“.