Novinky

Roadshow IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje se zúčastnil akce s názvem „Roadshow IROP“, kde byly představeny návrhy IROP pro roky 2021 – 2027.

Exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnili exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli tak možnost prohlédnout si realizaci projektu „Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze“ financovaného z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Workshop v AK Havel & Partners

Centrální nákup Plzeňského kraje se obrátil na advokátní kancelář Havel & Partners s žádostí o vytvoření školení na míru. Workshop pro CNPK vytvořila Mgr. Adéla Havlová, LL.M., která je předním odborníkem v oblasti veřejných zakázek.

Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje vystoupila na Poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem.

Centrální nákup Plzeňského kraje má registrovanou ochrannou známku

Denně pracujeme na tom, aby se jméno naší organizace spojovalo ve světě veřejných zakázek s kvalitou a profesionalitou. Protože logo Centrálního nákupu Plzeňského kraje vešlo za poslední roky v širší patrnost, rozhodli jsme se k registraci ochranné známky.

Nový časopis Plzeňský kraj

Časopis přináší veřejnosti aktuální informace o fungování krajského úřadu, činnosti krajské samosprávy a dění v Plzeňském kraji.

Článek v časopise Veřejné zakázky

V časopise Veřejné zakázky byl zveřejněn další článek tentokrát o našem úspěšně dokončeném zadávacím řízení na vybudování atletického tunelu prostřednictvím metody Design & Build.

3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila 3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde všechny zúčastněné členy seznámila s akcí Meet the Buyer – Poznej svého zadavatele.

Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů.

Nabídkové řízení na provoz vlaků v Pošumaví ukončeno

Plzeňský kraj podepsal dne 21. 4. 2021 smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s vybraným dopravcem GW Train Regio a.s.

Dodavatelé, seznamte se s investičními akcemi Plzeňského kraje pro rok 2021

Na začátku dubna jsme seznámili na našem YouTube kanálu potencionální dodavatele s Plánem veřejných zakázek pro rok 2021.

Centrální nákup Plzeňského kraje opět publikoval v odborném časopise

Centrální nákup Plzeňského kraje publikuje v odborném časopise Veřejné zakázky, tentokrát o tom, jak pomáháme organizacím v Plzeňském kraji s odpovědným veřejným zadáváním.