Novinky

Naše právnička odchází na mateřskou dovolenou

Dnes jsme se rozloučili s naší kolegyní Mgr. Anetou Švambergovou, právničkou, která měla na starost stavební zakázky a s tím spojenou problematiku.

CNPK součástí setkání členů Asociace pro veřejné zakázky

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) je již více jak rok členem AVZ. AVZ oslovila ředitelku Centrálního nákupu Mgr. Bc. Janu Dubcovou s žádostí o předání zkušeností na téma „Centralizované zadávání“.

Předběžná tržní konzultace k veřejné zakázce zadávané metodou Design and Build

Centrální nákup Plzeňského kraje zorganizoval dne 10. 8. 2020 první předběžnou tržní konzultaci v Plzeňském kraji ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel.

Informace o konání předběžné tržní konzultace

Tímto oznamujeme konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s opakovaným vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládaným názvem „Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Design & Build“

Změna přihlašování do EZAK pro dodavatele

Dne 18. 6. 2020 proběhlo propojení EZAKu využívaným Plzeňským krajem (https://ezak.cnpk.cz) s Centrální databází dodavatelů FEN (www.fen.cz)

Nová flotila autobusů v Plzeňském kraji

Plzeňský kraj jako objednatel soutěží autobusovou dopravu. Provoz nových autobusů bude zahájen v červnu 2020. Vyhotovení autobusů je v barvách Plzeňského kraje.

Zadávání VZ po skončení nouzového stavu

Nouzový stav skončil 17. května 2020, a s tím i možnost použití výjimečných postupů při zadávání veřejných zakázek. Zadavatelé musí zadávat veřejné zakázky prostřednictvím poptávkových nebo zadávacích řízení.

Jak vypadá den v Centrálním nákupu Plzeňského kraje v době pandemie?

Začátkem března byl Centrální nákup osloven panem hejtmanem a Odborem bezpečnosti a krizového řízení s požadavkem o pomoc při nákupu ochranných pomůcek pro organizace Plzeňského kraje, především pro zdravotnická a sociální zařízení.

Shrnutí veřejných zakázek za rok 2019

V loňském roce se Centrální nákup Plzeňského kraje podílel na administraci celkem 232 zadávacích a poptávkových řízení, ve kterých uspořil více než 873 mil. Kč bez DPH

Nákup energií na komoditní burze 2018

V roce 2018 Centrální nákup nakoupil energie na komoditní burze pro Plzeňský kraj, město Plzeň a přidružené obce.

Centrální nákup v Plzeňském kraji se osvědčil

Téměř před deseti lety přišel Plzeňský kraj s myšlenkou vytvořit organizaci, která se bude zabývat centrálním nakupováním různých komodit.

Zakázky přispívající k rozvoji našeho kraje

Centrální nákup, příspěvková organizace, zajišťovala v roce 2018 administraci významných stavebních zakázek, které přispívají k rozvoji našeho kraje, zejména v oblasti vzdělávání.