Pro obce ČR

Nabízíme komplexní administraci veřejných zakázek pro jiné veřejné zadavatele, zejména pro obce.

Co pro vás umíme zajistit

Zajistíme pro Vás profesionální a kvalitní administraci všech druhů veřejných zakázek.


Administrace veřejných zakázek

Zastupujeme zadavatele při administraci veřejných zakázek.

Poradenství

Poskytujeme poradenství v rámci administrace veřejných zakázek.

CNPK administroval VZ pro tyto obce

„Centrální nákup Plzeňského kraje zajišťoval pro naši obec zadávací řízení na zakázku „Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice“. Zakázku jsme soutěžili v podlimitním otevřeném řízení a nemohli jsme si dovolit žádná pochybení. Centrální nákup nás upozornil na nedostatky v zadávací dokumentaci a mohli jsme se spolehnout na jeho odborné služby nejen po stránce veřejných zakázek, ale i po stránce stavební a právní. Výběrové řízení i celá zakázka proběhla bez jakýchkoliv problémů.“
Ing. Hynek Sladký, MBA - starosta obce Kyšice v letech 2010-2018