Pro obce ČR

Nabízíme komplexní administraci veřejných zakázek pro jiné veřejné zadavatele, zejména pro obce.

Co pro vás umíme zajistit

Zajistíme pro Vás profesionální a kvalitní administraci všech druhů veřejných zakázek.


Administrace veřejných zakázek

Zastupujeme zadavatele při administraci veřejných zakázek.

Poradenství

Poskytujeme poradenství v rámci administrace veřejných zakázek.

CNPK administroval VZ pro tyto obce

"Děkujeme za precizně odvedenou administraci podlimitní stavební veřejné zakázky, která nám ušetřila mnoho času. Centrální nákup Plzeňského kraje pro nás úspěšně realizoval zadávací řízení na výstavbu parkoviště pro město Cheb. Velmi si ceníme, že jsme se od CNPK naučili využívat v zadávacích podmínkách vyhrazené změny závazků a aspekty odpovědného veřejného zadávání.“
Mgr. Antonín Jalovec - starosta města Cheb v letech 2017-2022
„Centrální nákup Plzeňského kraje zajišťoval pro naši obec zadávací řízení na zakázku „Stavební úpravy a přístavba zázemí KD Kyšice“. Zakázku jsme soutěžili v podlimitním otevřeném řízení a nemohli jsme si dovolit žádná pochybení. Centrální nákup nás upozornil na nedostatky v zadávací dokumentaci a mohli jsme se spolehnout na jeho odborné služby nejen po stránce veřejných zakázek, ale i po stránce stavební a právní. Výběrové řízení i celá zakázka proběhla bez jakýchkoliv problémů.“
Ing. Hynek Sladký, MBA - starosta obce Kyšice v letech 2010-2018