Odpovědné veřejné zadávání

Zdroj: ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ V KOSTCE Příručka odpovědného veřejného zadávání k novele ZZVZ od 1. 1. 2021

Newsletter OVZ č. 69-70

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter č. 69-70, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ č. 68

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter č. 68, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ č. 66 a č. 67

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter č. 66 a č. 67, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ č. 64 a č. 65

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter č. 64 a č. 65, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ č. 63

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter č. 63, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - květen 2022

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – květen 2022, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - leden 2022

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – leden 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - listopad 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – listopad 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - červenec 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – červen 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - červen 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – červen 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - květen 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – květen 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - duben 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – duben 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

Newsletter OVZ - březen 2021

Informujeme všechny zadavatele, že na webových stránkách Institutu odpovědného veřejného zadávání vyšel Newsletter – březen 2021, ve kterém naleznete zajímavé informace o odpovědném veřejné zadávání.

První on-line konference od Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Ve čtvrtek 11. 2. 2021 proběhla první on-line konference na téma „Odpovědné veřejné zadávání“, kterou pořádal Centrální nákup Plzeňského kraje.

Pozvánka na on-line konferenci - Odpovědné veřejné zadávání - 11. 2. 2021 - v 10:00

Příklady podle předmětu plnění

Institut odpovědného veřejného zadávání

Po zaregistrování na webové stránce Institutu odpovědného veřejného zadávání si zadavatelé mohou vybrat z rozsáhlé nabídky on-line školení a seminářů.

Stanoviska k aplikaci novely

Všem organizacím sdělujeme, že byla uveřejněna stanoviska na Portále veřejných zakázek k aplikaci novely účinné od 1. 1. 2021 týkající se odpovědného zadávání

Jak se lze nad zadáním veřejné zakázky zamyslet odpovědně?

Pro zadavatele jsme připravili souhrn několika check-listů, abychom jim usnadnili postup při uplatňování nových zásad.

Návod na uplatnění odpovědného zadávání

Pro potřeby zadavatelů uvádíme příklady sociálního, environmentálního a inovačního kritéria, kterou mohou ve svých veřejných zakázkách uplatnit.

Novela ZZVZ účinná od 1. 1. 2021

Na začátku prosince byla podepsána prezidentem novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („ZZVZ“), kterou se doplňuje ustanovení § 6 o odst. 4 a týká se rozšíření zásad o zásadu odpovědného veřejného zadávání.


       Máte ještě dotazy k odpovědnému veřejnému zadávání? Napište nám:

Je pro Vás sekce – ODPOVĚDNÉ VEŘEJNÉ ZADÁVÁNÍ – přínosná?*