O nás

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. 

Naše poslání

Naším posláním je profesionálně a úspěšně realizovat veřejné zakázky tak, aby byly dodržovány předpisy a zásady zadávacího řízení.

„Jsem velmi ráda, že mohu působit v dynamické organizaci, která již 14 let pomáhá Plzeňskému kraji a jiným veřejným subjektům úspěšně realizovat zadávání veřejných zakázek. Za dobu našeho působení jsme ušetřili značnou část finančních prostředků Plzeňského kraje.“
Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Co je naším cílem


Profesionální a bezchybná administrace všech druhů veřejných zakázek

Dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace

Uplatňování zásad odpovědného veřejného zadávání

Dodržování zásad 3E - účelnost, hospodárnost a efektivita

Dosahování finanční úspory z rozpočtu kraje při centralizovaném zadávání a administraci veřejných zakázek

 Sjednocení zadávacích postupů a smluvních vztahů

Prosazování elektronizace v procesu administrace veřejných zakázek

Snaha o maximální čerpání dotace z operačních programů

 Minimalizace rizik spojených se zadávacím řízením

Metodická podpora pro organizace Plzeňského kraje

Naše služby

CNPK je členem