O nás

Centrální nákup Plzeňského kraje je příspěvková organizace zřízená Plzeňským krajem především za účelem centralizovaného zadávání a administrace veřejných zakázek. 

Naše poslání

Naším posláním je profesionálně a úspěšně realizovat veřejné zakázky tak, aby byly dodržovány předpisy a zásady zadávacího řízení.

„Jsem velmi ráda, že mohu působit v dynamické organizaci, která již 10 let pomáhá Plzeňskému kraji a jiným veřejným subjektům úspěšně realizovat zadávání veřejných zakázek. Za dobu našeho působení jsme ušetřili značnou část finančních prostředků Plzeňského kraje.“
Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje

Co je naším cílem


Profesionální a bezchybná administrace všech druhů veřejných zakázek

Dodržování zásad transparentnosti, přiměřenosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace, účelnosti, hospodárnosti a efektivity

Dosahování finanční úspory z rozpočtu kraje při centralizovaném zadávání a administraci veřejných zakázek

 Sjednocení zadávacích postupů a smluvních vztahů

Prosazování elektronizace v procesu administrace veřejných zakázek

Snaha o maximální čerpání dotace z operačních programů

 Minimalizace rizik spojených se zadávacím řízením

Metodická podpora organizací Plzeňského kraje

Naše služby

CNPK v médiích


Plzeňský kraj poprvé zadává zakázku metodou Design & Build

První předběžnou tržní konzultaci v Plzeňském kraji ke stavební zakázce zadávané metodou Design & Build s názvem Atletický tunel zorganizoval v pondělí 10. srpna 2020 Centrální nákup Plzeňského kraje.

Plzeňský kraj dokupuje ochranné prostředky navíc prostřednictvím Centrálního nákupu

Plzeňský kraj od začátku nouzového stavu nespoléhá pouze na dodávky osobních ochranných prostředků od státu, ale zajišťuje i vlastní nákupy. Velmi úzce proto spolupracuje s krajskou organizací Centrální nákup Plzeňského kraje.

ZAK TV - Jak žije Plzeňský kraj 6. 2. 2020

Reportáž věnovaná centralizovanému nákupu energií na komoditní burze.

Plzeňský deník

Centrální nákup Plzeňského kraje ušetřil pro Kraj desítky milionů korun při nákupu energií.

Plzeňský kraj ušetří na energiích. Elektřinu a plyn nakoupil na burze

Přesto, že období levných energií skončilo, kraj ušetří v letech 2021 a 2022 na elektřině a zemním plynu. Díky Centrálnímu nákupu uspoří přes 25 milionů korun.

Veřejné zakázky v praxi - listopad 2019

Téměř rok uplynul od zavedení povinnosti elektronicky komunukovat při zadávaání podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek. Z pohledu jednoho subjektu vám následující článek ukáže, jak se zadavatelé a dodavatelé vypořádali s procesem elektronizace v posledních letech.

Plzeň TV - Interview

Rozhovor s ředitelkou Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

ZAK TV - Jak žije Plzeňský kraj 17. 10. 2019

Reportáž věnovaná oslavě 10letého výročí Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

Centrální nákup Plzeňského kraje si připomíná 10 let činnosti

U příležitosti 10 let činnosti Centrálního nákupu, organizace zřizované Plzeňským krajem, bylo v sále SOU elektrotechnického Plzeň představeno nové logo organizace a ředitelka Jana Dubcová poděkovala za jejich činnost pro organizaci zaměstnancům.

Veřejné zakázky v praxi - květen 2019

Téměř před deseti lety přišel Plzeňský kraj s myšlenkou vytvořit organizaci, která se bude zabývat centrálním nakupováním různých komodit. Cílem bylo uspořit finanční prostředky kraje a jeho založených či zřízených organizací, jejichž počet se pohybuje kolem 120.