14. ročník říjnové konference Asociace pro veřejné zakázky

Ve dnech 20. – 21. 10. 2022 proběhla již tradiční říjnová konference od Asociace pro veřejné zakázky („AVZ“). Konference proběhla jako každý rok ve Valči.

Úvodní slova na konferenci přednesl Petr Mlsna, předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Ivan Bartoš, ministr pro místní rozvoj a Tomáš Machurek, předseda Výkonného výboru AVZ.

Účastníci se dočkali bohatého programu, kde se dozvěděli informace o:

  • Plánovaných změnách v oblasti veřejné zadávání,
  • Novele ZZVZ,
  • Aktuálních rozhodnutí ÚOHS,
  • Problematice poddodavatelů v zadávacím řízení,
  • Řešení opakovaných nákupů dodávek a služeb,
  • Design & Build, FIDIC, EPC

V rámci programu proběhla také fotosoutěž, které se tým Centrálního nákupu Plzeňského kraje zúčastnil a umístil se na 2. místě.