3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnila 3. jednání Výboru pro digitalizaci, IT a Otevřený kraj Zastupitelstva Plzeňského kraje, kde všechny zúčastněné členy seznámila s akcí Meet the Buyer – Poznej svého zadavatele.

Akce se uskutečnila 19. 5. 2021 formou videokonference.

Jana Dubcová, ředitelka CNPK dodává: „Děkuji za příležitost seznámit členy Výboru s tím, jak Plzeňský kraj odpovědně zadává veřejné zakázky.“