5. metodický den Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Tým CNPK se zúčastnil přínosného 5. metodického dne, který pořádal Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Akce probíhala on-line formou.  

Na začátku byly zodpovězeny dotazy k objasňování a doplňování nabídek. Dále byly zmíněny zvláštní postupy podle šesté části zákona o zadávání veřejných zakázek, konkrétně dynamický nákupní systém („DNS“) a rámcové dohody.

Inspirovalo nás to k možnostmi využití DNS v Plzeňském kraji v následujícím roce 2022. Další zmíněné perspektivní instituty, jako jsou rámcové dohody, již máme zavedeny a využíváme je především v centralizovaných veřejných zakázkách.

Děkujeme všem přednášejícím za užitečné podněty ke všem zmíněným tématům.