Administrace veřejných zakázek spolufinancovaných z IROP

Centrální nákup Plzeňského kraje zahájil administraci několika veřejných zakázek spolufinancovaných ze 43. výzvy IROP.

Dne 30. 11. 2022 vyhlásilo Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) 42., 43. a 44. výzvu určenou pro Střední školy.

Cílem jednotlivých výzev je zlepšení kvality vzdělávací infrastruktury pro střední školy se zaměřením na vybudování, modernizaci a vybavení odborných učeben, včetně vnitřní konektivity škol a zabezpečení připojení k internetu. 

První projekty žadatelů byly poskytovatelem dotace již schváleny, a proto se projekty přesouvají do své další fáze - realizace, ve které Centrální nákup Plzeňského kraje zastává roli administrátora veřejných zakázek.

Administrování několika těchto dotovaných veřejných zakázek již bylo zahájeno. Předmětem zakázek jsou převážně stavební práce spočívající v rekonstrukci učeben a dále pak dodávky vybavení – specializované výukové moduly, výukový nábytek, ICT vybavení – notebooky, dataprojektory, ale i brýle po virtuální realitu apod.

Doufejme, že s ohledem na skutečnost, že z celkového počtu 115 organizací Plzeňského kraje jich je přes polovinu oprávněných k čerpání finančních prostředků ze 43. výzvy IROP, se můžeme těšit na modernizaci vybavení středních škol v co největší míře, a bude tak využito maximum finančních prostředků alokovaných pro Plzeňský kraj.