Centrální nákup Plzeňského kraje se podílí na rozvoji regionální centralizace zadávání veřejných zakázek

https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6953147https://www.dvs.cz/clanek.asp?id=6953147