Centrální nákup Plzeňského kraje udává směr veřejného zadávání v ČR