Centrální nákup Plzeňského kraje uskutečnil první on-line konferenci