Centrální nákup zjednodušil nákup ochranných pomůcek pro krajská zařízení

Všechny organizace zřízené Plzeňským krajem mohou nyní objednávat osobní ochranné pomůcky přes e-shop Centrálního nákupu Plzeňského kraje. Dojde tak k úspoře jak finanční tak časové v komplexní dodávce pomůcek.

Výhodou pro jednotlivé organizace zřizované krajem je v případě centralizované veřejné zakázky „Nákup osobních ochranných pomůcek“ především úspora času při nákupu.

Díky možnosti nakoupit přímou cestou na e-shopu Centrálního nákupu Plzeňského kraje nemusí nakupující organizace procházet složitou cestou průzkumu trhu a soutěžení zakázky. Mohou se přihlásit na e-shop a přímo potřebné pomůcky objednat v množství, které potřebují a za jednotnou, vysoutěženou cenu. Rámcové dohody s dodavateli byly uzavřeny na dobu určitou do 1. 11. 2021 nebo do vyčerpání dohodnutých objemů pomůcek.

„Jsem velmi ráda, že se podařila vysoutěžit centrální veřejná zakázka na ochranné pomůcky. Tímto Centrální nákup ušetří čas a finanční prostředky Plzeňskému kraji,“ uvedla Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

Garantované ceny pro krajské organizace

  • Jednorázové ústenky – cena 1,43 Kč bez DPH/ks, min. objednávka v hodnotě: 500,- Kč (celkový objem pro všechny organizace PK je 1.100.000,- Kč bez DPH)
  • Respirátory FFP2 – cena 8,89 Kč bez DPH/ks, min. objednávka v hodnotě: 1.000,- Kč (celkový objem pro všechny organizace PK je 500.000,- Kč bez DPH)
  • Respirátory FFP3 – cena 46,- Kč bez DPH/ks, min. objednávka v hodnotě: 2.000,- Kč (celkový objem pro všechny organizace PK je 100.000,- Kč bez DPH)

 „Vážím si začínající spolupráce s Centrálním nákupem a oceňuji rychlé zajištění dodávek ochranných pomůcek pro organizace Plzeňského kraje.“ uvedl náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup Pavel Hais.