Digitalizujeme, co se dá-Elektronický systém řídicí kontroly

Plzeňský kraj se rozhodl zefektivnit účetní procesy napříč celým krajem. Po pečlivém výběru ve veřejné zakázce byl vybrán program CROSEUS, který vytvořil dodavatel DYNATECH s.r.o. Tento systém umožňuje elektronizaci procesů řídicí kontroly a jeho integraci do stávajícího IT prostředí.

V rámci projektu se zapojí 40 vybraných příspěvkových organizací Plzeňského kraje, včetně Centrálního nákupu Plzeňského kraje, který administroval nadlimitní veřejnou zakázku. Smlouva s dodavatelem DYNATECH byla uzavřena dne 10. dubna 2024 a aktuálně probíhá přípravná fáze nastavení systému.

Implementace systému CROSEUS bude trvat 18 měsíců, během nichž dodavatel poskytne zákaznickou a metodickou podporu.

Dne 13. května proběhla v areálu SOUE v Plzni prezentace systému CROSEUS, na kterou se sešli ředitelé příspěvkových organizací a zaměstnanci pověření ekonomickou agendou.

Pořízení tohoto systému představuje významný krok vpřed, neboť znamená soulad s účetními právními předpisy a zrychlení postupů při zachování kvality. Zefektivnění účetních procesů v Plzeňském kraji díky systému CROSEUS přispěje k efektivnějšímu a transparentnějšímu hospodaření s finančními prostředky ve prospěch občanů kraje.