Dodavatelé, seznamte se s investičními akcemi Plzeňského kraje pro rok 2021

Na začátku dubna jsme seznámili na našem YouTube kanálu potencionální dodavatele s Plánem veřejných zakázek pro rok 2021.

Představili jsme oblast zdravotnictví, dopravy, stavebních prací, centralizovaných veřejných zakázek, dodávky a služby. 

Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje dodává: „Akce tohoto druhu přispívají nejen širší transparentnosti a možnosti dodavatelů lépe se připravit, ale obecně podporují rozvoj dobrých vztahů a upevňování důvěry v provedené kroky zadavatele, což je velmi dobré pro trh jako celek.“

Plán veřejných zakázek pro rok 2021 dodavatelé naleznou na našich webových stránkách v sekci „Veřejné zakázky“ – Meet the Buyer - https://www.cnpk.cz/meet-the-buyer.

Pavel Hais, náměstek hejtmanky pro oblast IT, digitalizace a Centrální nákup zmiňuje, že: „Účelem akce je seznámit potenciální dodavatele a poddodavatele s investičními záměry, aby byla zvýšena účast dodavatelů v zadávacích a poptávkových řízeních a jejich připravenost.“