Doporučení Ministerstva Zdravotnictví pro nákupy potravin do stravovacích provozů nemocnic

Vzděláváme se i v oblasti nákupu potravin.

Kolegyně Ing. Silvie Hodanová a Mgr. Renata Janoušková se zúčastnily významného semináře pořádaného Ministerstvem zdravotnictví v Praze. Hlavním tématem bylo doporučení týkající se nákupu potravin a stravování ve zdravotnictví.

Prezentace postupu zajišťování stravy v nemocnici na Homolce poskytla praktické příklady. Seminář se soustředil na plány Ministerstva zdravotnictví a zapojení lokálních zemědělců do procesu zajištění potravin.