Dynamické nákupní systémy: zkušenosti, tipy a triky z praxe

Dne 12. března se kolegové z Centrálního nákupu Plzeňského kraje zúčastnili zajímavého semináře pořádaného Lexikonem VZ v oblasti dynamických nákupních systémů.  O DNS přednášela paní Mgr. Zuzana Profousová z advokátní kanceláře MT Legal s.r.o.

V průběhu semináře zúčastnění diskutovali o klíčových tématech, která souvisí s dynamickými nákupními systémy, jejich definice, postup zadávání zakázek a významné změny v legislativě týkající se DNS (a to především v souvislosti s nedávnými novelizacemi zákona o veřejných zakázkách). Mgr. Profousová podrobně vysvětlila proces implementace DNS, včetně otázek týkajících se začlenění dodavatelů do stávajícího systému a postupů pro zadávání veřejných zakázek prostřednictvím DNS.

Nejdůležitějším sdělením pro CNPK byly příklady konkrétních praktických situací, ve kterých se dodavatelé mohou ocitnout a způsoby, jak efektivně reagovat na potenciální výzvy. Kromě toho seminář nabídl pohled do strategie obrany dodavatelů a důležitost transparentního zveřejňování relevantních informací.