Exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje se zúčastnili exkurze na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Měli tak možnost prohlédnout si realizaci projektu „Rekonstrukce velkých poslucháren FF UK v Praze“ financovaného z operačního programu „Výzkum, vývoj a vzdělávání“ Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Po prohlídce zrekonstruovaných prostor fakulty, následovala diskuze. Cílem tohoto setkání bylo převážně vzájemné sdílení zkušeností, týkající se nejen stavebních zakázek, ale i centralizovaného zadávání a zkušeností s DNS.

Chtěli bychom poděkovat Mgr. Zdeňce Filipové, proděkance pro projektové řízení a grantovou činnost, za zorganizování celé exkurze i následné diskuze a těšíme se na případná další setkání v rámci jiných zajímavých projektů.