Fórum Nákupního klubu k udržitelnosti ve stavebnictví

Dvoudenní seminář pořádaný 21. - 22. listopadu Nákupním klubem se zaměřil na problematiku „ESG a udržitelnost staveb“.

Za Centrální nákup Plzeňského kraje aktivně vystoupila Ing. Štěpánka Hamatová. Využila svých bohatých zkušeností z projektování a stavebních zakázek. Navrhla vhodná řešení v oblasti energetických úspor, udržitelnosti nebo využití budov. Poukázala také na úskalí moderních přístupů, například míru využití budovy, reálné úspory nebo kvalitu projektů.

Během semináře byla také představena úspěšná revitalizace střední školy Českobrodská v Praze.

Do diskuze se zapojili odborníci z různých oborů, včetně specialistů na stavební projekty, ekonomů, právníků, úředníků a dalších zájemců. Setkání se konalo v budově Národního zemědělského muzea v Praze a účastníci se zabývali různými aspekty udržitelných projektů, včetně technologií, financování, veřejných zakázek, smluvních vztahů a kontrolních mechanismů.

Ing. Jiří Tencar, který se podílel na revitalizaci školy Českobrodská v Praze, poskytl diskutujícím zpětnou vazbu na jejich představené návrhy a obohatil diskuzi o své poznatky z praxe.

Druhý den semináře proběhl v praktickém duchu.  Účastníci byli rozděleni do dvou skupin a obdrželi úkoly k vyřešení. První skupina se zabývala plánováním výstavby energeticky pasivního objektu školy, zatímco druhá skupina navrhla revitalizaci budovy úřadu. Účastníci si vyměňovali názory a diskutovali o přínosech a rizicích jednotlivých projektů.