Informace o konání předběžné tržní konzultace

  • CO: Předběžná tržní konzultace

  • NA: VZ „Atletický tunel - SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Design & Build“

  • KDY: 10. 8. 2020

  • PODMÍNKY: v případě zájmu o účast zaslání žádosti na níže uvedený e-mail, poté od zástupce zadavatele obdržíte registrační formulář (nutné pro účast na předběžné tržní konzultaci)

Tímto oznamujeme konání předběžné tržní konzultace v souvislosti s opakovaným vyhlášením zadávacího řízení na veřejnou zakázku na stavební práce s předpokládaným názvem „Atletický tunel – SOUE Vejprnická 56, Plzeň – Design & Build“ („Veřejná zakázka“). Zadavatelem je Střední odborné učiliště elektrotechnické, Plzeň, Vejprnická 56, IČO: 694 56 330.

Zadavatel má zájem, aby zadávací podmínky co nejlépe odpovídaly jeho potřebám a byly spolu s předmětem zakázky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek („ZZVZ“). Zadavatel je připraven představit svůj záměr prostřednictvím institutu předběžné tržní konzultace dle § 33 ZZVZ okruhu potenciálních dodavatelů a diskutovat s nimi stěžejní zadávací podmínky Veřejné zakázky.

Zadavatel plánuje Konzultaci realizovat formou společného osobního jednání, které se uskuteční dne 10. 8. 2020 a místo konání bude upřesněno zájemcům o předběžnou tržní konzultaci po vyplnění registračního formuláře.

Během Konzultace Zadavatel bude sdělovat pouze takové informace, které jsou již veřejně dostupné nebo které se následně stanou součástí zadávací dokumentace k Veřejné zakázce. Ze společného jednání v rámci Konzultace bude pořízen záznam a informace o obsahu a výsledku Konzultace se stanou, v souladu se ZZVZ, též součástí zadávací dokumentace na Veřejnou zakázku.

Zadavatel zveřejňuje tuto informaci a zároveň oslovuje pozvánkou ty dodavatele, kteří jsou mu známí jako zájemci z předchozího zadávacího řízení na Veřejnou zakázku.

Účast dalších relevantních dodavatelů v Konzultaci je vítána – zájemci musí v případě účasti kontaktovat zástupce Zadavatele prostřednictvím e-mailové adresy: atletickytunel@cnpk.cz, a to nejpozději do 31. 7. 2020.

Zástupce zadavatele následně zašle Pozvánku na předběžnou tržní konzultaci, jehož součástí je registrační formulář prostřednictvím, kterého se přihlásí na předběžnou tržní konzultaci a na základě toho dostanou přístupové heslo do dataroomu, kde naleznou veškeré podklady k předběžné tržní konzultaci.

Zájemci o přihlášení do Konzultace obdrží e-mailem bližší informace a budou vyzváni k vyplnění registračního formuláře. Vzhledem k tomu, že Zadavatel Konzultaci směřuje pouze na relevantní dodavatele, kteří již mají zkušenosti s obdobnými stavebními pracemi, požaduje Zadavatel v registračním formuláři uvést též informace o konkrétních zkušenostech dodavatele.

Děkujeme o Váš případný zájem v Konzultaci a podporu přípravy tohoto projektu.