Institut odpovědného veřejného zadávání

Sdělujeme zadavatelům, že přínosné informace o odpovědném veřejném zadávání naleznou na webové stránce Institutu odpovědného veřejného zadávání - https://institut.sovz.cz/

Zadavatelé získají praktické informace a postupy, jak využít OVZ v praxi.

Po zaregistrování na uvedené webové stránce si zadavatelé mohou vybrat z rozsáhlé nabídky on-line školení a seminářů o odpovědném veřejném zadávání.

V sekci – semináře – naleznete i archiv jednotlivých školení.

Veškeré semináře jsou zcela zdarma. 

Doporučujeme tyto on-line semináře:

  • Veřejné nákupy odpovědně/strategicky – úvod do tématu OVZ
  • Principy 3E ve veřejném nakupování – účelné, hospodárné a efektivní vynakládání veřejných prostředků
  • Implementace odpovědného/strategického veřejného zadávání v organizaci
  • Jak podpořit malé a střední podniky požadavky na férové dodavatelské vztahy?