Jak se lze nad zadáním veřejné zakázky zamyslet odpovědně?

Pro zadavatele jsme připravili souhrn několika check-listů, abychom jim usnadnili postup při uplatňování nových zásad.

Další verze vyplněných checklistu si můžete stáhnout zde: