Jak vypadá den v Centrálním nákupu Plzeňského kraje v době pandemie?

Začátkem března byl Centrální nákup osloven panem hejtmanem a Odborem bezpečnosti a krizového řízení s požadavkem o pomoc při nákupu ochranných pomůcek pro organizace Plzeňského kraje, především pro zdravotnická a sociální zařízení.

Za tímto účelem ředitelka Centrálního nákupu Mgr. et Bc. Jana Dubcová přetransformovala právní oddělení na tým zajišťující poptávku osobních ochranných pomůcek.

Tým šesti lidí intenzivně pracuje na oslovování výrobců a dodavatelů ochranných potřeb. V nouzovém stavu fungují některé instituce v omezeném režimu, toto ale pro Centrální nákup neplatí.

Kolegové z oddělení poptávající ochranné pomůcky pracují mnoho hodin nad rámec své pracovní doby a musí být neustále v pohotovosti. A jak vypadá náš den? Každé ráno jsme v kontaktu s Odborem bezpečnosti a krizového řízení, který nám specifikuje požadavky nemocnic, zdravotnických a sociálních zařízení. Kolegové provedou analýzu a monitoring trhu spočívající ve vyhledání konkrétních firem, které jsou schopné naši poptávku pokrýt. Následně se odesílá hromadná e-mailová poptávka. Poté se z oddělení stane call-centrum, kde každý člen týmu telefonicky zjišťuje, zdali dodavatel vybraný produkt má skladem, jaké jsou dodací lhůty, platební podmínky, certifikace výrobků, detailní specifikace, a další. Všechny obdržené nabídky porovnáváme z hlediska kvality, ceny a dalších kritérií“ uvádí ředitelka CNPK, Mgr. Bc. Jana Dubcová.

Velmi důležitá je doba dodání i cena, která se v některých případech mění z hodiny na hodinu. Současná situace značně ovlivnila ceny výrobků. Vzhledem k tomu, že ochranné pomůcky patří mezi nedostatkové zboží na trhu, jsou ceny až několikanásobné.

„Každodenním cílem je získat optimální cenu pro jednotlivou ochrannou pomůcku, a celkově tento produkt vůbec sehnat na trhu“ zmiňuje ředitelka CNPK, Mgr. Bc. Jana Dubcová.

Odpoledne dochází k sumarizaci získaných podkladů, zaznamenání do databází a předání denního hlášení panu hejtmanovi a vedoucímu Odboru bezpečnosti a krizového řízení.

„Spolupráce mezi CNPK a Odborem krizového řízení je velmi efektivní a intenzivní a z tohoto důvodu mají organizace Plzeňského kraje zajištěny potřebné množství ochranných pomůcek“ konstatuje hejtman Plzeňského kraje Ing. Josef Bernard.

Plzeňský kraj za pomoci CNPK nakoupil několik stovek tisíc ochranných pomůcek, konkrétně:

  • respirátory typu FFP2

  • ústenky

  • jednorázové ochranné rukavice

  • ochranné pláště

  • jednorázové ochranné zástěry

  • ochranné brýle

  • ochranné čepice

  • návleky na obuv

  • štíty

  • dezinfekce