Jsme součástí Digitálního zakázkářského týmu

V Ostravě probíhá od letošního podzimu do příštího jara unikátní vzdělávací kurz „Digitální zakázkářský tým“. Tohoto kurzu se v pozici studentů účastní několik našich zaměstnanců. Mimo to se kurzu účastní i ředitelka CNPK Mgr. Bc. Jana Dubcová, ovšem nikoliv v roli studentské, ale lektorské.

Jedná se o certifikovaný vzdělávací kurz z dílny PROEBIZ vzniklý v rámci PROCUREMENT BOARDu, který se zaměřuje na nejmodernější trendy a přístupy k zadávání veřejných zakázek.  Tento kurz je prvním svého druhu a vznikl na základě doporučení Evropské komise ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem vnitra SR a ÚVO.

Obsah kurzu je velice rozmanitý, neboť reflektuje skutečnost, že zadávání veřejných zakázek propojuje mnoho specifických oblastí a vyžaduje velkou míru všestrannosti. Jednotlivá témata v rámci kurzu přednášejí vždy specialisté a odborníci zaměřující se na danou problematiku, ať už se jedná o risk management, ekonomicko-právní otázky, strategii nákupu, inovace, contract managemenent či centralizované zadávání.

Jsme si jisti, že vzdělávání, sledování aktuálních trendů a postupů je nezbytnou součástí toho, jak udržet krok v moderním světě veřejných zakázek. Proto se nebojíme podpořit naše zaměstnance a poskytnout jim prostor pro rozšíření a zdokonalení jejich znalostí.