Kulatý stůl s CRR

Centrální nákup Plzeňského kraje přijal pozvání Centra pro regionální rozvoj sejít se u pomyslného kulatého stolu a diskutovat vybraných tématech oblasti veřejných zakázek.

Hlavním cílem bylo především vzájemné sdílení dobré praxe zástupců CRR a CNPK a vyjasnění si některých sporných otázek.

Po úvodních slovech a vzájemném představení účastníků se slova ujal Mgr. Lukáš Holub, který se věnoval zejména předpokládané hodnotě VZ, vyhrazeným změnám závazků ze smlouvy a problematice stavebních rozpočtů. S Mgr. Tomášem Mosingerem jsme diskutovali o materiální změně nabídky, mimořádně nízké nabídkové ceně a zkušenostech realizačního týmu v oblasti kvalifikací a hodnocení. Na závěr programu vystoupila Mgr. Julie Hrubá, se kterou jsme se dotkly témat jako Odpovědné veřejné zadávání, výjimka dle § 18 odst. 3 ZZVZ nebo problematiky určení druhu VZ.

Děkujeme Centru pro regionální rozvoj a zejména paní ředitelce Ing. Magdě Sýkorové za zorganizování této povedené akce a těšíme se na další vzájemnou spolupráci.
Také bychom rádi poděkovali Mgr. Lukáši Holubovi za možnost prodiskutovat všechny problematické oblasti Veřejných zakázek, se kterými se v praxi potýkáme. Budeme rádi, pokud i v budoucnu vytvoříme prostor pro společný dialog.