Lednový Digitální zakázkářský tým

Od října loňského roku probíhá v Ostravě vzdělávací kurz pod názvem „Digitální zakázkářský tým.

Jedná se o certifikovaný vzdělávací kurz z dílny PROEBIZ vzniklý v rámci PROCUREMENT BOARDu, který se zaměřuje na nejmodernější trendy a přístupy k zadávání veřejných zakázek.  Tento kurz je prvním svého druhu a vznikl na základě doporučení Evropské komise ve spolupráci s Ekonomickou fakultou VŠB-TUO, Ministerstvem pro místní rozvoj ČR, Ministerstvem vnitra SR a ÚVO.

V lednovém kurzu se na téma „DNS vs. Rámcové smlouvy a Centrální zadáváni veřejných zakázek“ účastnila v roli lektorky i ředitelka CNPK, Mgr. Bc. Jana Dubcová. Kurzu se pravidelně účastní na pozici studentů i  kolegové z Centrálního nákupu.

Program kurzu byl rozdělen do čtyř částí: Centrální zadávání veřejných zakázek, vztahy mezi zadavatelem a dílčími zadavateli, DNS a E-katalogy a část o rámcových dohodách.

Lednové velice povedené setkání vzbudilo zájem studentů, rozproudilo diskuze a podpořilo vzájemné sdílení zkušeností napříč aktuálními tématy Centralizovaného zadávání, DNS a E-katalogů.