Meet the Buyer 2024

Centrální nákup Plzeňského kraje („CNPK“) dne 4. 3. 2024 uspořádal již 4. ročník akce Meet the Buyer a seznámil dodavatele s plánovanými investičními akcemi v Plzeňském kraji pro rok 2024.

V roce 2024 nás čeká 442 veřejných zakázek v celkové předpokládané hodnotě 11,5 miliard korun. Plán veřejných zakázek je zveřejněn na webových stránkách Centrálního nákupu Plzeňského kraje – www.cnpk.cz.

Akce Meet the Buyer se poprvé konala za osobní účasti dodavatelů. Setkání proběhlo v prostorách Techmania Science Center. Z celé akce byl pořízen videozáznam, který následně naleznete na webových stránkách CNPK a youtube kanálu CNPK.

Program zahájila úvodními slovy ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, a hejtman Plzeňského kraje, Rudolf Špoták. Slovy pana hejtmana: „Věřím, že prostřednictvím akce Meet the Buyer docílíme jejího hlavního účelu. Informujeme co nejširší okruh dodavatelů o plánovaných veřejných zakázkách na tento rok v Plzeňském kraji. Úspěchem bezpochyby bude i oslovení nových dodavatelů, kteří se prozatím o krajské veřejné zakázky neucházeli.“

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje dodala: „V minulém roce jsme vyhlásili a administrovali celkem 313 veřejných zakázek, z toho 79 veřejných zakázek malého rozsahu, 67 podlimitních zakázek a 167 nadlimitních zakázek“.

Další část programu Meet the Buyer se věnovala představení vybraných veřejných zakázek z oblasti stavebních prací, zdravotnictví a dopravy. Oblast stavebních prací představil Michal Bouřa, vedoucí odboru investic a majetku KÚPK. Oblast zdravotnictví prezentoval Zdeněk Švanda, předseda představenstev Nemocnic PK. O sdělení vybraných zakázek z oblasti dopravy se postaral Pavel Čížek, náměstek hejtmana Plzeňského kraje pro oblast dopravy.

„Jsem velmi potěšena, že jsme v letošním roce uspořádali již 4. ročník akce Meet the Buyer – Představení plánovaných veřejných zakázek v Plzeňském kraji pro rok 2024. Všem dodavatelům přeji mnoho úspěchů v nadcházejících zadávacích řízeních.“ ředitelka CNPK, Jana Dubcová.