Mobilní telefonie úspěšně již popáté

Centrální nákup Plzeňského kraje se již od roku 2010 zaměřuje na soutěže veřejných zakázek na telekomunikační služby. Jedná se o centrální zakázky ve prospěch aktuálně 115 organizací Plzeňského kraje, které využívají mobilní nebo pevné telefonie.

Vzhledem k tomu, že platnost stávající Rámcové dohody s aktuálním operátorem bude ukončena 31. prosince 2023, probíhaly již na jaře roku 2023 přípravy na výběr nového dodavatele.

V rámci předběžné tržní konzultace byli osloveni všichni relevantní dodavatelé, jejichž připomínky byly zapracovány do zadávací dokumentace. Samotné zadávací řízení na veřejnou zakázku s názvem „Mobilní telefonie Plzeňského kraje 2024 – 2026“ bylo zahájeno v červenci 2023. Nabídky předložili všichni oslovení dodavatelé, konkrétně O2 Czech Republic a.s., Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech Republic a.s. Nejnižší celkovou cenu nabídl dodavatel Vodafone Czech Republic a.s., s nímž byla dne 14. listopadu 2023 uzavřena Rámcová smlouva.

Mobilní hlasové a datové služby budou poskytovány až do 28. února 2027. Centrální zadavatel si zároveň vyhradil roční opci s možností prodloužení o další rok až do 29. února 2028. Účinnost nové Rámcové smlouvy vstoupí v platnost již 1. ledna 2024.

Ačkoliv vzhledem k inflaci a událostem posledních let se předpokládalo spíše zvýšení cen, většina vysoutěžených tarifů je buď nižších, nebo srovnatelných s cenami z roku 2020.

Díky tomu byla dosažena celková úspora ve výši 18,5 milionů korun bez DPH.

Velkým úspěchem centrálního zadavatele je, že se podařilo úspěšně dokončit centrální zakázku na mobilní telefonii již popáté za sebou.