Nabídkové řízení na provoz vlaků v Pošumaví ukončeno

Plzeňský kraj podepsal dne 21. 4. 2021 smlouvu o veřejných službách v přepravě cestujících s vybraným dopravcem GW Train Regio a.s.

Předmětem je provozování osobní vlakové dopravy v celku „Pošumaví“ na 10 let. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 1,59 miliardy Kč. Veřejnou zakázku administroval Centrální nákup Plzeňského kraje.

Nabídková řízení v dopravě jsou největšími veřejnými zakázkami v České republice a jejich dokončení je vždy velkým úspěchem. K uzavření smlouvy vedla dlouhá cesta od roční přípravy, přes prodlužování lhůty pro podání nabídek, řešení námitek a přezkumné řízení před ÚOHS.

Dopravce GW Train Regio a.s. předložil v elektronické aukci nejnižší cenu. Od prosince 2023 do prosince 2033 dopravce zajistí provoz vlaků na lince P11 Horažďovice předměstí – Sušice – Klatovy a lince P23 Domažlice – Klatovy. Pro cestující na uvedených tratích bude zakázka znamenat zkvalitnění osobní vlakové dopravy.