Nabídkové řízení zajistilo vlakovou přepravu P1 JIH

K nejkomplikovanějším veřejným zakázkám patří zakázky z oblasti dopravy. Přeprava cestujících po dráze se řídí zvláštním zákonem č. 194/2010 Sb.

Objednatel Plzeňský kraj uzavřel dne 12. 5. 2023 smlouvu s vybraným dopravcem ARRIVA vlaky s.r.o. Stalo se tak v nabídkovém řízení s názvem „Výběr dopravce pro uzavření smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících ve veřejné drážní osobní dopravě na lince P1 JIH Horažďovice předměstí - Plzeň – Pňovany“, kterého se účastnili také dopravci České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. Vítězný dopravce ARRIVA vlaky s.r.o. nabídl nejnižší cenu 191,12 Kč bez DPH/vlkm. Po dobu 15 let bude zajištěn provoz na trati P1 Jih „Horažďovice předměstí – Plzeň – Pňovany“.

Vozidla se pořídí z Operačního programu doprava. Nový dopravce převezme 9 vlakových jednotek RegioPanter, které vybaví mobilní částí ETCS. Ve vlacích i nadále platí tarif Integrované dopravy Plzeňského kraje, který umožňuje použít jednu jízdenku při cestování různými spoji v Plzeňském kraji.

Veřejnou zakázku v hodnotě 3,195 miliardy Kč administroval Centrální nákup Plzeňského kraje. Úspora oproti původní předpokládané hodnotě dosáhla výše 1,2 miliardy Kč.