Naše právnička odchází na mateřskou dovolenou

Dnes jsme se rozloučili s naší kolegyní Mgr. Anetou Švambergovou, právničkou, která měla na starost stavební zakázky a s tím spojenou problematiku. Veškerou její agendu převezme kolegyně Bc. Michaela Bervidová (michaela.bervidova@cnpk.cz, +420 377 224 260)

Za celý Centrální nákup Plzeňského kraje přejeme Anetě hlavně hodně zdraví a příjemně strávenou mateřskou dovolenou.