Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP

V pondělí 1. 11. 2021 se naši kolegové z CNPK zúčastnili školení pořádaného Centrem pro regionální rozvoj s názvem „Nejčastější pochybení ve veřejných zakázkách z pohledu IROP“.

Úvodního slova se ujala ředitelka odboru IROP pro Plzeňský kraj, která představila téma školení a přednášející. Přednáška vedoucího oddělení administrace veřejných zakázek Mgr. Lukáše Holuba a jeho kolegyně Mgr. Julie Hrubé byla velkým přínosem pro administraci budoucích veřejných zakázek, dotovaných z Integrovaného regionálního operačního programu. Velice nás potěšila i vstřícnost přednášejících, kteří na konci školení dali účastníkům prostor pro vznesení dotazů.

Díky novým poznatkům, které jsme si z tohoto školení odnesli, se nám jistě podaří nadále si zachovat pověst administrátora, který zadává bez korekcí. Těšíme se do budoucna na podobné vzdělávací příležitosti.