Nová flotila autobusů v Plzeňském kraji

Jednou z oblastí veřejných zakázek je zajišťování dopravy. Centrální nákup Plzeňského kraje administruje nabídková řízení především na vlakovou dopravu.

Plzeňský kraj jako objednatel soutěží vedle vlaků také autobusovou dopravu. Příprava byla zahájena v roce 2017, kdy vznikla pracovní skupina pro realizaci veřejných zakázek na autobusy, kde byl CNPK součástí týmu.

V roce 2018 byly vyhlášeny dvě veřejné zakázky pod názvem „Zajištění veřejných služeb v přepravě cestujících v autobusové dopravě pro období 2020 - 2030.“ Předpokládaná hodnota obou soutěží činila 2,8 mld Kč bez DPH za 48 měsíců. V oblasti Sever a Jih byly dne 13. 3. 2019 uzavřeny smlouvy s vybraným dopravcem ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s.r.o. V roce 2020 představil tento dopravce novou flotilu autobusů pro Plzeňský kraj.

Jedná se o 315 autobusů značky Iveco, MAN, Dekstra a Setra na 213 linkách v Plzeňském kraji. Vozy jsou nové, částečně nízkopodlažní a vybavené klimatizací. Vyhotovení je v barvách Plzeňského kraje, když dominantní barvou je modrá, následuje žlutá, zelená a bílá. Na vybraných linkách mohou cestující využít připojení k Wi-Fi a přepravu kol. Provoz nových autobusů bude zahájen v červnu 2020.

Několik autobusů bylo představeno 10. 6. 2020 na Náměstí Republiky v Plzni a v neděli 14. 6. 2020 vyjedou všechny autobusy do provozu po Plzeňském kraji.

Jsme rádi, že jsme se mohli podílet na realizaci takto významné veřejné zakázky, která je důležitá pro občany Plzeňského kraje. Zároveň bych chtěla poděkovat za velmi kvalitní spolupráci a přípravu vedoucímu právního oddělení panu Mgr. Richardu Volínovi, dodává ředitelka CNPK Mgr. Bc. Jana Dubcová.