Nové vydání časopisu Plzeňský kraj

V roce 2022 byla dokončena veřejná zakázka na vydávání periodika Plzeňský kraj, kterou administroval Centrální nákup Plzeňského kraje.

Časopis informuje o fungování samosprávy, krajského úřadu a dění v Plzeňském kraji.

Doručován bude do domácností a dalších institucí na území Plzeňského kraje. Dosud vycházelo jedno číslo časopisu za dva měsíce.

Nyní bude periodikum dostupné každý měsíc, pouze v červenci a srpnu vyjde jedno dvojčíslí. Náklad činí 265 000 ks výtisků měsíčně. Nově bude zvětšený formát, vyšší gramáž a rozsah. Smlouva s dodavatelem NAVA Tisk s.r.o. byla uzavřena do 30. 6. 2025.