Novela zákona o zadávání veřejných zakázek

V oblasti zadávání veřejných zakázek vešla v účinnost novela zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Dlouho očekávaná novela ZZVZ byla dne 16. 6. 2023 vyhlášena ve Sbírce zákonů, to znamená, že její účinnost nastala dnem 16. 7. 2023 (30. den po jejím vyhlášení). Všechny zadávací řízení vyhlášené od tohoto dne se budou řídit novým zněním ZZVZ.

Perfektní znalost zákona je základním předpokladem pro úspěšné, efektivní a hlavně legální zadávání veřejných zakázek. Chystaná novela přinese mnohá zjednodušení v zadávacím procesu, ale na druhou stranu také stanoví nová práva a povinnosti pro zadavatele i dodavatele.

I přes to, že předem nikdo nevěděl přesné datum, od kdy bude novela ZZVZ účinná, Centrální nákup Plzeňského kraje nepodcenil přípravy a naši zaměstnanci se pravidelně účastnili mnohých odborných konferencí, školení, seminářů a diskuzí, kde se podrobně seznámili se zněním novely ZZVZ a změnami, které s sebou přinese.

Jsme připraveni na příchod novely ZZVZ a po její účinnosti i nadále zajistíme zadavatelům administrování veřejných zakázek na té nejvyšší úrovni, včetně poskytování metodické podpory a konzultací.