Nový časopis Plzeňský kraj

V pondělí 26. 7. 2021 podepsala paní hejtmanka Mauritzová smlouvu o dílo, jejímž předmětem je výroba a distribuce periodika Plzeňský kraj. V nadlimitní veřejné zakázce, kterou administroval Centrální nákup Plzeňského kraje, byl vybrán současný dodavatel společnost NAVA Tisk s.r.o. Podáno bylo 6 nabídek, u nichž nebyla hodnocena jen cena, ale také grafická a estetická úroveň předloženého vzorku časopisu. Plnění bude probíhat do 30. 6. 2023.

Dodavatel se zavázal k vydání 12 periodik s názvem „PLZEŇSKÝ KRAJ“, která budou pravidelně distribuována do domácností, institucí a na další kontaktní místa v Plzeňském kraji. Nově tak bude časopis vycházet jednou za dva měsíce, dříve se jednalo o měsíčník. Časopis přináší veřejnosti aktuální informace o fungování krajského úřadu, činnosti krajské samosprávy a dění v Plzeňském kraji. Formát periodika je A4 s rozsahem 16 stran. Jedno dvojčíslo má náklad 250 000 výtisků.

Jana Dubcová, ředitelka CNPK dodává: „Listinná podoba časopisu s kvalitními fotografiemi a grafikou je v době elektronizace médií vstřícná k seniorům a dalším čtenářům.“