Nový zákon o evidenci skutečných majitelů

Od 1. června 2021 je účinný zákon č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů. Novelizován byl také zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V procesu administrace tato novelizace znamená zjednodušení. Zatímco dříve byli dodavatelé vyzýváni k doložení dokladů, nyní je rozhodující, zda je právnická osoba registrována v Evidenci skutečných majitelů.

Pokud dodavatel v evidenci není, zadavatel jej vyloučí ze zadávacího řízení. Co se týká výjimek, skuteční majitelé se neprověřují ve veřejných zakázkách malého rozsahu, je-li dodavatelem fyzická osoba nebo organizace státu či územního samosprávného celku. Jiný režim platí pro zahraniční právnické osoby, kdy je přípustné předložit výpis ze zahraniční evidence. Nemá-li zahraniční dodavatel výpis, zadavatel jej vyzve ke sdělení identifikačních údajů skutečných majitelů a souvisejících dokladů.

Správcem Evidence skutečných majitelů je Ministerstvo spravedlnosti. Zadavatelé kontrolují v evidenci údaje o skutečných majitelích dodavatelů. Bude-li zjištěno, že dodavatel uvedl v evidenci nepravdivé údaje, může zadavatel odstoupit od uzavřené smlouvy.

https://esm.justice.cz/ias/issm/rejstrik