Ocenění pro Centrální nákup Plzeňského kraje

Ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje, Jana Dubcová, převzala ocenění od Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky za přínos k rozvoji odpovědného veřejného zadávání v České republice.

„Mám velkou radost, že můžeme přispívat efektivnímu strategickému zadávání. Jedná se o důležitý krok k dalšímu rozvoji veřejných zakázek v Plzeňském kraji.“ sděluje Jana Dubcová, která ocenění převzala.

Jana Dubcová při převzetí ocenění zavzpomínala na svou první Konferenci odpovědného veřejného zadávání: „Když jsem zde stála před třemi lety poprvé, říkala jsem si, jaké by asi bylo přednášet na takové konferenci. Dnes tu nejen přednáším, ale také přebírám ocenění za skvělou práci celého našeho týmu.“

Ve dnech 3. 10. - 4. 10. 2022 se ředitelka Centrálního nákupu, Jana Dubcová a její kolegové zúčastnili VII. ročníku mezinárodní Konference odpovědného veřejného zadávání. Hlavním tématem byly Inovace ve veřejných zakázkách a strategické zadávání veřejných zakázek.

Konference proběhla v Kongresovém centru České národní banky. Pořádalo ji Ministerstvo práce a sociálních věcí a Ministerstvo pro místní rozvoj pod záštitou Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.

Konference se každoročně zúčastní několik stovek účastníků nejen z ČR a přednáší zde řada významných osobností v oblasti veřejných zakázek.

Celou akci slavnostně zahájil ministr pro místní rozvoj pan Ivan Bartoš.

Ředitelka Jana Dubcová přispěla svým příspěvkem o Centrálním nákupu Plzeňského kraje, který je unikátní v celé České republice. Tématem panelu byla „Role centralizace veřejných nákupů z pohledu inovací a strategického zadávání“, kde se spolu s dalšími řečníky Gerhardem Weiner, Rakousko, Peterem Nohrstedtem, Švédsko a Leošem Vrzalíkem, Česká republika, tomuto tématu věnovali.

Účastníkům konference sdělila, kdo Centrální nákup Plzeňského kraje je a komu pomáhá. Dále proč je výhodné mít nákup jako samostatnou organizaci a jak jej mohou ostatní kraje/úřady úspěšně zavést.

Dále se CNPK zúčastnil také kulatého stolu k odpovědnému veřejnému zadávání ve zdravotnictví. Michaela Bervidová přispěla příspěvkem o veřejných zakázkách ze zdravotnictví, které CNPK administruje pro čtyři nemocnice v Plzeňském kraji. Celková předpokládaná hodnota těchto veřejných zakázek činí 500 mil. Kč.

Hejtman Plzeňského kraje, pan Rudolf Špoták, poděkoval celému týmu CNPK za jejich proaktivní přístup, za propagaci nových metod v Plzeňském kraji a popřál ředitelce Janě Dubcové další úspěšné vedení CNPK.