Parkoviště na Zlatém vrchu v Chebu je již dokončeno

Projekt s názvem „Parkoviště Zlatý vrch uhelna“ je již dokončen. Výstavba parkoviště byla společnou investicí města Cheb a společnosti Terea Cheb s.r.o. Byla provedena demolice ocelové haly – bývalé uhelny, na jejímž místě vzniklo nové parkoviště a zároveň došlo k úpravě napojení na Dvořákovu ulici.

Administraci zakázky na stavební práce, zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení, provedlo stavební oddělení Centrálního nákupu Plzeňského kraje.