Plzeňský kraj ušetří na energiích. Elektřinu a plyn nakoupil na burze

Plzeňský kraj prostřednictvím centrálního nákupu v následujících letech 2021 a 2022 znovu ušetří na energiích. Nákupy energií realizuje ve dvouletých intervalech prostřednictvím Centrálního nákupu Plzeňského kraje.

I přesto, že období levných energií je od roku 2018 minulostí, Centrálnímu nákupu PK se podařilo díky včasné přípravě a realizaci nákupu na Českomoravské komoditní burze Kladno (ČMKB) dosáhnout více než čtyřprocentního snížení nákladů (5,2 milionů korun) na energie.

Centrální nákup PK tak obnovil dynamiku úspor z let 2011 až 2018, kdy burzovními nákupy každoročně šetřil až desítky milionů korun. V porovnání s obvyklou průměrnou cenou pohybující se na trhu dojde k celkové úspoře za dvouleté období ve výši 25,1 milionů korun.

V letošním roce Centrální nákup PK pro krajský úřad a jeho zřizované organizace poptával 101 tisíc MWh (megawatthodin) zemního plynu a téměř 48 tisíc MWh elektřiny. „Využili jsme zejména aktuálního poklesu ceny zemního plynu. Dodávky v letech 2021 a 2022 nám proti současné úrovni zlevní v maloodběru o 16 procent a ve velkoodběru téměř o 20 procent. V jednotkové ceně plynu v maloodběru jsme se dostali dokonce na 480 korun za megawatthodinu,“ komentovala lednový nákup ředitelka Centrálního nákupu Jana Dubcová.

Dodavateli energií pro Plzeňský kraj a jeho organizace se v příštích dvou letech stanou Pražská energetika, Pražská plynárenská a Centropol Energy.

Výsledek označil za úspěch i hejtman Plzeňského kraje Josef Bernard. „Samozřejmě si cením poklesu nákladů na nadcházející dvouleté období. Z mé zkušenosti toho lze dosáhnout pouze kombinací tří přístupů – centralizací nákupu, volbou vysoce soutěžního trhu, kde se energie pořizují, a sledováním cenového vývoje na energetickém trhu,“ uvedl.

V roce 2019 se Centrální nákup Plzeňského kraje rozhodl posoudit správnost volby trhu v souladu s metodikou Ministerstva pro místní rozvoj ČR podle řady objektivních kritérií. Předmětem bylo posouzení energetických burz podle četnosti obchodování, objemu zobchodovaných dodávek, úrovně konkurenčního prostředí, cenové hladiny a požadavků na dodavatele. Za optimální místo nákupu analýza znovu potvrdila Českomoravskou komoditní burzu Kladno.