Porada ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem

Na fotce zleva: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka CNPK, Mgr. Rudolf Salvetr, náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Na fotce zleva: Mgr. Bc. Jana Dubcová, ředitelka CNPK, Mgr. Rudolf Salvetr, náměstek hejtmanky pro oblast školství a sportu, JUDr. Jaroslava Havlíčková MBA, vedoucí odboru školství, mládeže a sportu

Jana Dubcová, ředitelka Centrálního nákupu Plzeňského kraje vystoupila na Poradě ředitelů škol a školských zařízení zřizovaných Plzeňským krajem.

Všechny přítomné seznámila s důležitými informacemi, které se týkají:

  • připravovaného centralizovaného nákupu energií – elektřiny, plynu – pro Plzeňský kraj na rok 2023 a 2024;
  • změny názvu organizace;
  • připravovaných on-line konferencí pro organizace Plzeňského kraje;
  • nové sekce s videonávody na webu CNPK.

Upozornila také na současnou nepříznivou situaci ve stavebnictví, která zasahuje do veřejných zakázek.

"Děkuji vedoucí odboru školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslavě Havlíčkové MBA za možnost vystoupit na této poradě ředitelů", dodává ředitelka CNPK Jana Dubcová.