Předání zkušeností s kolegy z rektorátu Univerzity Karlovy v Praze

Zaměstnanci Centrálního nákupu Plzeňského kraje, společně s kolegy odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy v Praze, diskutovali o výhodách a možnostech centrálního zadávání veřejných zakázek v praxi.

Vedoucí odboru veřejných zakázek rektorátu Univerzity Karlovy Mgr. Zdeněk Cvejn představil zaměstnancům CNPK strategii zadávání veřejných zakázek v prostředí univerzity, zejména novinku letošního roku – zásady odpovědného veřejného zadávání, jejich stanovení, kontrolu a aplikaci. Současně také zmínil zamýšlené zavedení centralizovaného zadávání VZ včetně využití E-shopu.

Vzhledem ke skutečnosti, že CNPK má v oblasti centrálních VZ a vedení navazujícího E-shopu mnohaleté zkušenosti, formou prezentací předvedl vhodné a osvědčené komodity pro centrální zadávání i funkce a možnosti E-shopu, využívaného v rámci centrálních komodit pro organizace založené či zřizované Plzeňským krajem.

Setkání se vedlo ve velmi přátelském duchu, kdy si obě strany navzájem vyměnily bohaté zkušenosti v oblasti zadávání veřejných zakázek.

Těšíme se na případná další podobná setkání.