Příklady podle předmětu plnění

Úklidové služby a potřeby

 • Podpora zaměstnanosti osob znevýhodněných na trhu práce
 • Důstojné a férové pracovní podmínky, BOZP
 • Podpora účasti malých a středních podniků ve veřejných zakázkách
 • Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách
 • Ekologicky šetrné plnění

Ostraha a bezpečností služby

 • Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
 • Důstojné a férové pracovní podmínky, BOZP

Stavební práce a projektové a architektonické činnosti

 • Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
 • Důstojné a férové pracovní podmínky, BOZP
 • Podpora vzdělání, praxe a rekvalifikace
 • Ekologicky šetrná řešení – stavební materiály; zdravotní nezávadnost, dlouhá životnost
 • Provoz budovy: energetická náročnost budov, spotřeba vody
 • Demolice budov: třídění odpadů, recyklace nebo opětovné použití stavebních materiálů, energetické využití odpadů
 • Dodavatelské vztahy, včasné platby poddodavatelům

Nábytek a vybavení interiérů

 • Ekologicky šetrná řešení
 • Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu
 • Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách
 • Podpora účasti malých a středních podniků ve VZ

Propagační předměty

 • Podpora zaměstnávání osob znevýhodněných na trhu – vyhrazené veřejné zakázky
 • Podpora účasti sociálních podniků ve veřejných zakázkách
 • Etické nákupy
 • Ekologicky šetrná řešení
 • Podpora účasti malých a středních podniků ve veřejných zakázkách

Tisk a grafika

 • Podpora účasti sociálních podniků
 • Podpora účasti malých a středních podniků ve VZ
 • Ekologicky šetrná řešení